НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Каталог навчальних дисциплін і програм практик. Спеціальність: 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 
КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»
 
Обов’язкові дисципліни
 
Вибіркові дисципліни
 
 
Програми практик
Програма педагогічної практики
Програма науково-дослідної практики