НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Обсяг відшкодування освітніх послуг за рік навчання в аспірантурі за денною та заочною формами затверджується рішенням вченої ради університету щорічно, на підставі чого видається наказ ректора.

 

Наказ № 40/О від 27 лютого 2024 р.
"Про обсяги відшкодування вартості освітніх послуг"


Наказ №73/О ​від 17 травня 2023 р.
"Про оплату аспірантами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023 році"


Накази "Про оплату аспірантами навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб" (2017-2022 рр.)