НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Обсяг відшкодування освітніх послуг за рік навчання в аспірантурі за денною та заочною формами затверджується рішенням вченої ради університету щорічно, на підставі чого видається наказ ректора.

 

НАКАЗ №117/О ​від 31 травня 2022 р.
"Про оплату аспірантами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб"


Накази "Про оплату аспірантами навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб" (2017-2021 рр.)