НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Порядок проведення патентних досліджень

 

В процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, маркетингових досліджень, при підготовці до правової охорони об’єктів промислової власності тощо, може виникнути потреба в проведені патентних досліджень.

Патентні дослідження проводяться у відповідності до вимог державного стандарту України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

Виконавцями патентних досліджень в університеті можуть виступати патентознавець університету, кафедри, наукові лабораторії та центри, виконавці наукових бюджетних або господарчих договорів.

Співвиконавцем патентних досліджень може бути Центр науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ), патентознавці якого здійснюють науково-методичне керівництво при проведені зазначених досліджень.

Для залучення патентознавців ЦНТЕІ при проведенні патентних досліджень на ім’я проректора з наукової роботи завідуючим кафедрою, керівником лабораторії, центру тощо направляється cлужбова записка, в якій також визначається об’єкт дослідження, мета пошуку та інша суттєва інформація.

 

Основні етапи проведення досліджень:

1. Розробка завдання (Додаток А ДСТУ 3575-97) на проведення патентних досліджень, в якому визначають властивості об’єкта господарської діяльності (ОГД), перелічують усі види робіт, строки їх виконання, відповідальних виконавців та форми звітних документів.

2. Визначення регламенту пошуку (Додаток Б, ДСТУ 3575-97) відповідно до мети патентних досліджень, в якому зазначають держави пошуку (як мінімум Україна, Росія, СРСР, США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Японія тощо), класифікаційні індекси для пошуку патентної інформації за міжнародною патентною класифікація (МПК) та універсальною десятковою класифікацією (УДК) – для пошуку науково-технічної інформації, ретроспективність пошуку та джерела інформації.

3. Пошук інформації при проведені патентних досліджень можливо проводити з використанням патентної документації, науково-технічної літератури, а також зарубіжних інформаційних баз даних, до яких надається безоплатний доступ в мережі Інтернет. Перелік баз даних об’єктів промислової власності за адресою: http://www.uipv.org/ua/perelikntbd.htmlПерелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів за адресою: http://www.uipv.org/ua/addr_nauk.html.

4. Оформлення довідки про пошук (Додаток В ДСТУ 3575-97) із наданням висновку щодо виконання регламенту пошуку.

5. Систематизація і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації з оформленням відповідних таблиць (Додаток ГДСТУ 3575-97).

6. Титульний лист звіту про патентні дослідження оформлюється за Додатком Д, ДСТУ 3575-97.

7. Наприкінці кожного розділу звіту наводяться висновки та рекомендації. Закінчують звіт узагальненими висновками за результатами патентних досліджень.

8. Після проведення досліджень, звіт узгоджується з фахівцями ЦНТЕІ, які надають методичну допомогу щодо остаточного його оформлення та проводять його реєстрацією. Звіт затверджується проректором з наукової роботи.

Службова записка

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д