НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Наукові школи

 

Наукова школа (рос. научная школаангл. scientific schoolнім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) — форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого. Характеризується єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і стилю наукової діяльності в конкретній галузі. Лідер є автором програмної концепції — основи для вирішення наукових задач. (WIKI)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наукові школи у Білоцерківському національному аграрному університеті