НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Спеціалізовані вчені ради

 

 К 27.821.04

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»


Д 27.821.02

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
16.00.05 «Ветеринарна хірургія»


Д 27.821.01

03.00.20 «Біотехнологія»
06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»


Д 27.821.03 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) 


Разові спеціалізовані вчені ради