НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Д 27.821.03

 
ОГОЛОШЕННЯ

29 квітня 2021 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Шиян Наталії Іванівни на тему: «Економічний механізм ефективного розвитку скотарства» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Захист буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom. Науковий консультант – Ульянченко О.В., д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України. Офіційні опоненти: Петриченко О.А., д-р екон. наук, доцент; Россоха В.В., д-р екон. наук, професор; Свиноус І.В., д-р екон. наук, професор.

Подключиться к  Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88900998980?pwd=ZDRmRzlaWWVoRDkvbTJhWnZoc29tUT09

 

Идентификатор конференции: 889 0099 8980
Код доступа: 2021

 

Ознайомитися:

- відгуками 12, 3

ОГОЛОШЕННЯ

24 липня 2020 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Радька Віталія Івановича на тему: «Організаційно-економічне забезпечення стійкості виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий консультант – Даниленко А.С., д-р екон. наук, професор, академік НААН України. Офіційні опоненти: Ніценко В.С., д-р екон. наук, професор; Пархомець М.К., д-р екон. наук, професор; Шияна Д.В., д-р екон. наук, професор.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1, 2, 3

ОГОЛОШЕННЯ

09 липня 2019 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Стариченка Євгенія Михайловича на тему: «Прогнозування рівня продовольчої безпеки України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий керівник – Скрипник А.В., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Мудрак Р.П., д-р екон. наук, професор; Лаврук В.В., д-р екон. наук, доцент.
 
Ознайомитися:
- відгуками 12

ОГОЛОШЕННЯ
09 липня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Качана Дмитра Анатолійовича на тему: «Відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Могилова М.М., д-р екон. наук, доцент; Михайлов М.Г., д-р екон. наук, директор ТОВ «Хопштайнер Україна».
 
Ознайомитися:
- відгуками 12

ОГОЛОШЕННЯ
10 липня 2019 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Биби Валентини Анатоліївни на тему: «Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Кальченко С.В., д-р екон. наук, доцент; Гнатишин Л.Б., д-р екон. наук, доцент.
 
Ознайомитися:
- відгуками 12

ОГОЛОШЕННЯ

29 вересня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Соловйова Андрія Ігоровича «Формування інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Гудзинський О.Д., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Кропивко М.Ф., д-р екон. наук, професор; Гудзь О.Є., д-р екон. наук, професор; Клочан В.В., д-р екон. наук, професор.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2,3

ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2017 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Джегура Геннадія Васильовича на тему: «Механізм державного регулювання зайнятості населення в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий керівник – Лич В.М., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Кичко І.І., д-р екон. наук, доцент; Гаркавенко Н.О., канд. екон. наук, старший науковий співробітник.

Ознайомитися:
- з авторефератом
- з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2017 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Парубок Наталії Василівни на тему: «Розвиток інтегрованих структур в цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Нестерчук Ю.О., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Зеліско І.М., д-р екон. наук, професор; Бутко Н.В., канд. екон. наук, старший викладач.
 

Ознайомитися:
- з авторефератом
- з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

04 листопада 2016 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Сокольської Тетяни Вікторівни «Ресурсне забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий консультант – Даниленко А.С., д-р екон. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Лупенко Ю.О., д-р екон. наук, професор, академік НААН; Єрмаков О.Ю., д-р екон. наук, професор; Котикова О.І., д-р екон. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1,2,3


ОГОЛОШЕННЯ

04 листопада 2016 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Яшиної Ірини Михайлівни «Управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Соловйов І.О., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Зіновчук В.В., д-р екон. наук, професор; Ларіна Ярослава Степанівна, д-р екон. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

15 січня 2016 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Шарапи Ольги Миколаївни «Організаційно-економічні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Россоха В.В., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Охріменко І.В., д-р екон. наук, професор; Ніценко В.С., д-р. екон. наук,  доцент.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2,3

ОГОЛОШЕННЯ
15 січня 2016 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Корчинської Олександри Остапівни «Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого туризму» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Костирко І.Г., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Шульгіна Л.М., д-р екон. наук, професор; Дудзяк О.А., канд. екон. наук, в.о. доцента.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2

 

Даниленко Анатолій Степанович, голова ради, доктор економічних наук, професор, академік НААН

Варченко Ольга Миронівна, заступник голови ради, доктор економічних наук, професор

Артімонова Ірина Вікторівна, вчений секретар, кандидат економічних наук, доцент


НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"