НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Напрями та розвиток наукової діяльності

 

Напрями науково-дослідної роботи університету відповідають Законодавству України та скаладються із переліку приоритетних напрямів досліджень, напрямів наукових досліджень, які мають держбюджетне фінансування та напрямів ініціативної наукової діяльності (Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі Білоцерківського національного аграрного університету на поточний рік), які затверджуються на Вченій раді університету.

 

Наказ "Про включення наукових установ та закладів
вищої освіти до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка"

СВІДОЦТВО


Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП
без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі на 2024 рік


Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
Білоцерківського національного аграрного університету
Міністерства освіти і науки на 2024 рік 


Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП
без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі на 2023 рік


Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
Білоцерківського національного аграрного університету
Міністерства освіти і науки на 2023 рік 


Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки на 2022 рік 


Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП
без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі на 2022 рік


Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
Білоцерківського національного аграрного університету на 2021 рік 


Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, що зареєстровані в УкрІНТЕІ
і виконуються НПП без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі на 2021 рік


Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок
Білоцерківського національного аграрного університету 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

(Закон «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» )

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу (із постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок»)

Код наукового дослідження/ розробки:

П – прикладне

Ф - фундаментальне

Прізвище та ініціали керівника,

наукова ступінь, вчене звання.

1

2

3

4

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

 

1.1 Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

П

 

 

 

 

П

 

 

 

П

 

1.1.1 Оцінка рівня продуктивності та ефективності діяльності фермерських господарств на галузевому та регіональному рівнях

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

Доктор економічних наук, проф.  І.В. Свиноус

1.1.2. Економічне обґрунтування щільності сільськогосподарських тварин з урахуванням різноманітних чинників функціонування тваринницької галузі 

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

Доктор економічних наук, проф.  І.В. Свиноус

1.1.3 Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення стійкого розвитку агросфери.

Доктор економічних наук, проф.  О.М. Варченко

 

 

 

П

1.1.4 Забезпечення конкурентоспроможності та інноваційності агропродовольчих ланцюгів на принципах сталості.

Доктор економічних наук, проф.  Крисанов Д.Ф.,

Доктор економічних наук, проф. Варченко О.М.,

Доктор економічних наук, проф. Шуст О.А.

1.1.5. Сільський розвиток в умовах активізаціїглобалізаційних та євроіетеграційних процесів.

Доктор економічних наук, проф.Крисанов Д.Ф.,

Доктор економічних наук, проф.Варченко О.М.,

Доктор економічних наук, проф. Шуст О.А.

4. Раціональне природокористування

4.1 Технології сталого використання, збереження  і збагачення біоресурсів  та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття.

 

 

 

П

 

 

Ф

 

 

 

4.1.1 Збереження біорізноманіття  у агроекосистемах.
Доктор сільськогосподарських наук, проф.Т.М. Димань.

 

4.1.2 Методологія оцінювання стану, збереження і збалансованого використання біоресурсів ландшафтної сфери.

Доктор сільськогосподарських наук, проф. В.В. Лавров

 

 

4.2 Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

П

4.2.1 Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  Розпутній О.І.

4.3 Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх
родючості.

П

4.3.1 Технології обробітку ґрунту у п’ятипільних польових сівозмінах Доктор сільськогосподарських наук, проф.  І.Д. Примак.

4.4 Перспективні технології    агропромислового    комплексу   та
переробної промисловості.

П

4.4.1 Сучасні технології ветеринарного забезпечення здоров’я і продуктивності сільськогосподарських тварин.
Доктор ветеринарних наук, академік НААН, проф.  М.В. Рубленко.
Доктор ветеринарних наук, проф.  В.В. Сахнюк.

Доктор ветеринарних наук С.А. Власенко

 

 

П

 

 

 

4.4.2. Ресурсо- та енергозберігаючі  технологій виробництва продуктів тваринництва і рослинництва.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  В.С. Бомко.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  М.М. Луценко.

4.4.3 ДНК-технології в тваринництві і рослинництві, молекулярна діагностика за внутрішніх та інфекційних хвороб тварин. 

Доктор сільськогосподарських наук, проф.Т.М. Димань.

Доктор ветеринарних наук, проф.  В.В. Сахнюк.

Кандидат ветеринарних наук, доц.  Т.М. Царенко.

4.4.3 Розробка методів діагностики, профілактики та лікування хвороб тварин викликаних антибіотикорезистентними штамами мікроорганізмів

Доктор ветеринарних наук, проф.  Л.Є. Корнієнко.

Кандидат ветеринарних наук, проф.  Б.М. Ярчук.

5. Науки про життя, нові технології профілактики  та лікування найпоширеніших захворювань

5.1 Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві.

 

П

5.2.1 Генетично-селекційні та біотехнологічні методи поліпшення сортів сільськогосподарських культур.

Кандидат с-г наук, доцент Лозінський М.В.

5.2 Конструювання та   технології   створення   нових  лікарських
засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин
та використання наноматеріалів.

П

5.3.1 Біотехнологія конструювання та іммобілізації біологічно-активних речовин.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  О.М. Мельниченко.

Доктор сільськогосподарських наук, проф.  С.В. Мерзлов.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ініціативних науково-дослідних робіт, які виконуються НПП без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі

Білоцерківський національний аграрний університет

2020 рік

Тема

Підстава для проведення

№ держреєстрації)

Початок

Закінчення

Керівник/відповідальний виконавець

Теоретичне і клініко-експериментальне обґрунтування методів діагностики, лікування та профілактики поліметаболічної та поліорганної внутрішньої патології у жуйних

0116U002336

2016

2020

проф. Сахнюк В.В.

Агробіологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових у Правобережному Лісостепу України

0116U002335

2016

2020

доц. Карпук Л.М.

Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики і використання фармакологічних препаратів у комплексі лікувальних та профілактичних заходів за поліметаболічної та поліорганної патології у сільськогосподарської і декоративної птиці

0116U002338

2016

2020

доц. Мельник А.Ю.

Розробка діагностичних критеріїв та методів корекції за метаболічної і поліорганної патології у коней.

0116U002373

(0116U005823)

2016

2020

проф. Головаха В.І.

Теоретичне обгрунтування та експериментальні випробування превентивних способів зниження супресуючого впливу паратипових факторів навколишнього середовища на гомеостах сільськогосподарських тварин та птиці.

Протокол ради БТФ від 15 грудня 2015 р. № 6.   0116U005818

2016

2020

проф. Лясота В.П.

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

№ 9 від  31 березня 2016 року

0116U005815

2016

2020

проф. Розпутній О.І.

Розробка біотехнологій створення нових препаратів пробіотиків, біологічно активних речовин та наноматеріалів.

№ 9  від 31 березня 2016 року

0116U005824

2016

2020

проф. Бітюцький В.С.

Вивчення ефективності використання кормових добавок та біологічно активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з метою отримання екологічно-чистої продукції тваринництва.

№ 6 від 15.12.2015 року

0116U005820

2016

2020

проф. Дяченко Л.С.

Застосування методів економічного моделювання та прогнозування для розробки стратегії розвитку територіальних аграрних ринків

Рада економ. фак. № 11 від 20.04.16 р.    0116U005810

2016

2020

доц. Бондар О.С.

Вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування електронного ринку агропромислової продукції

Протокол ради економічного факультету № 11 від 20.04.16 р. 0116U005814

2016

2020

доц. Трофимчук М.І

Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків

Протокол ради економічного факультету № 11 від 20.04.16 р.

0116U005821

2016

2020

доц. Дрозденко В.О.

Дослідження фазових переходів і доменної структури у сегнетоеластиках і сегнетоелектриках

Протокол ради економічного факультету № 8від25.02.16р. 0116U005816

2016

2020

доц. Непочатенко В.А.

Корекція параметрів вермікультивування як методу утилізації відходів тваринництва і рослинництва та використання його продукції за вирощування сільськогосподарської продукції

Протокол ради екологічного факультету від 1.12.2016 року № 8.  0116U005817

2016

2020

проф. Мельниченко О.М.

Селекційно-генетичні аспекти формування молочного скотарства центрального регіону України

Протокол ради екологічного факультету від 1 грудня 2016 року № 8.  0116U005813

2016

2020

доц. Хом’як О.А.

Розробка та удосконалення елементів технології виробництва екологічно-безпечної продукції птахівництва

Протокол ради БТФ від 29.11.2016 року № 4.   0116U005825

2016

2020

доц. Каркач П.М.

Теоретичні і практичні основи відтворення родючості чорнозему типового і підвищення продуктивності польових короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу України

Протокол ради АБТФ від 13 жовтня 2016 р. № 3

0116U005811

2016

2020

проф. Примак І.Д.

Розробка схем протипаразитарних обробок тварин та методів їх ефективності

Протокол каф. паразитології і фармакології від 26 квітня 2016 р. № 12 0116U005326

2016

2020

доц. Авраменко Н.В.

Обгрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання.

0116U005809

2016

2020

доц. Гриневич Н.Є.

Підвищення ефективності селекції молочної худоби шляхом використання новітніх генетичних та селекційних методів.

Протокол ради БТФ № 4 від 29.11.2016 р. 0116U005812

2016

2020

проф. Ставецька Р.В.

Створення електронного галузевого аграрного багатомовного інтерактивного словника

 

0116U005808

2016

2020

доц. Ярмола О.В.

Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб

0117U003153

2017

2021

доц. Куновський Ю.В.

Підвищення продуктивності сортів і гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України

0117U004671

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Вплив елементів технології вирощування на продутивність гороху у Правобережному Лісостепу України

0117U004669

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Фізіологічні основи постасептичної адаптації деревних рослин

0117U004672

2017

2021

доц. Мацкевич В.В.

Удосконалення елементів технології вирощування сої У Правобережному Лісостепу України

0117U004670

2017

2021

доц. Карпук Л.М.

Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України

0117U004668

2017

2021

 доц. Карпук Л.М.

Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних прийомів мікроклонального розмноження горіхоплідних культур

0117 U004673

2017

2021

доц. Мацкевич В.В.

Розробка схем протипаразитарних обробок тварин та методів контролю їх ефективності

0116 U005826

2016

2020

доц. Авраменко Н.В.

Розробка фізіологічного обгрунтування застосування амінокислот, мікроелементів та інших біологічно-активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин.

0117 U005461

2017

2021

проф. Ніщеменко М.П.

Формування інформаційно-облікового забезпечення парадигми розвитку аграрного сектору України

0118 U003644

2018

2023

доц. Хомовий С.М.

Управління ризиками господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

0118 U003641

2018

2023

доц. Рудич О.О.

Удосконалення організаційно-економічних засад відтворення людського капіталу аграрної сфери

0118 U003648

2018

2023

д.е.н Гринчук Ю.С.

Особливості функціонування малих форм господарювання в агробізнесі України

0118 U003640

2018

2023

проф. Варченко О.М.

Державно-підприємницьке партнерство щодо створення інфраструктури аграрного сектору економіки України

0118 U003647

2018

2023

проф. Юхименко П.І.

Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектора економіки України в умовах євроінтеграції

0118 U003646

2018

2023

проф. Шуст О.А.

Публічне управління сталим соціо-економічним розвитком сільських територій в умовах євроінтеграції

0118 U003643

2018

2023

д.е.н. Сокольська Т.В.

Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва продукції м’ясного птахівництва

0118 U003645

2018

2023

проф. Варченко О.М.

Удосконалення інформаційно- аналітичного забезпечення функціонування племінних господарств

0118 U003649

2018

2023

проф. Свиноус Н.І.

Організаційно-методичні підходи оцінки та обліку земель сільськогосподарського призначення

0118 U003642

2018

2023

проф. Варченко О.М.

Екпериментально- морфологічне дослідження реактивних та репаративних властивостей сполучнотканинних елементів локомоторного апарату ссавців і птахів, їх сегментальної, екстра- та інтраорганної іннервації та васкуляризації

0118 U004127

2018

2022

проф. Новак В.П.

Обгрунтування землеустрою земельних ділянок необхідних для обслуговування несільськогосподарських угідь під об'єктами інженерної інфраструктури (підприємств матеріально-технічного забезпечення АПК України)

0118 U004129

2018

2020

проф. Рубльов В.І.

Наукове обгрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України

0118 U004125

2018

2022

доц. Грабовський М.Б.

Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору в умовах невизначеності та ризику

0118 U004126

2018

2022

доц. Гринчук Ю.С.

Теоретичне та клініко-експериментальне обгрунтування методів діагностики, лікування і профілактики А-, D-, Е- гіповітамінозів та полімерної недостатності у сільськогосподарської та екзотичної птиці

0118 U004128

2018

2022

доц. Мельник А.Ю.

Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження розвитку підприємництва в інституційних секторах національної економіки

1118U004527

2018

2022

проф. Сатир Л.М.

Розробка ПЛР-тестсистем для діагностики вірусів часнику Allium sativum L.

0118U100143

2018

2025

канд. с.-г. наук Вдовиченко Ж.В.

Антропогенна трансформація екосистем ландшафтної сфери Правобережного Лісостепу України та методологічні засади збалансованого використання їхніх ресурсів

0119U100467

2019

2023

проф. Лавров В.В.

«Теоретичне і практичне обґрунтування біотехнології одержання і застосування стабілізованих біологічних заквасок за технології сирокопчених ковбас

0118U100582

2018

2023

проф. Мерзлов С.В.

Актуальні філологічні, психолого-педагогічні та методичні практики викладання у закладі вищої освіти в інноваційному культурно-освітньому просторі

0119U102462

2019

2023

доц. Карпенко С.Д.

 

Гарантії забезпечення прав та свобод людини: національний та міжнародний досвід

0119U100395

2019

2024

доц. Нікітенко О.І.

Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в умовах міжнародної академічної мобільності

0119U100351

2019

2023

доц. Цвид-Гром О.П.

Розроблення біотехнологічних методів одержання білково-мінеральних добавок для риб

0119U100418

2018

2023

проф. Мерзлов С.В.

Теоретичне і практичне обґрунтування біотехнології одержання стабілізованих заквасок для напівм’яких сирів

0119U101133

2019

2022

проф.  Шурчкова Ю.О.

Удосконалення інформаційно-правового забезпечення сфери АПК та захисту прав суб’єктів агробізнесу

0119U100902

2019

2023

доц. Єфремова І.І.

Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання романо-германських мов у контексті реалізації ініціативної академічної мобільності усіх суб'єктів навчання

0119U100523

2018

2023

доц. Ігнатенко В.Д.

Світоглядні засади розбудови української державності в контексті процесу глобалізації

0119U101012

2018

2023

доц. Мельник Л.М.

Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкнутого водопостачання

0119U100468

2019

2021

проф. Димань Т.М.

 

У 2020 році виконується один науковий проект з держбюджетним фінансуванням. 

Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкнутого водопостачання

Керівник: Димань Тетяна Миколаївна , д-р сільськогосп. наук, проф. 

Секція: Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії.