НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

 

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2023 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру
за рахунок буджетного фінансування у 2018 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок буджетного фінансування у 2018 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2017 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2016 році