НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ШАБЛОНИ ТА ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

 
ЗРАЗКИ ЗАЯВ
(усі заяви повністю пишуться від руки)

Про вступ до аспірантури

Про вступ до докторантури

Про зарахування до аспірантури

Про зарахування до аспірантури за переведенням

Про прикріплення здобувачем

Про відрахування з аспірантури за власним бажанням у зв’язку з достроковим захистом дисертації

Про відрахування з докторантури за власним бажанням у зв’язку з достроковим захистом дисертації

Про відрахування з аспірантури за власним бажанням у зв’язку….

Про відрахування з докторантури за власним бажанням у зв’язку….

Про відрахування з аспірантури у зв’язку з переведенням до іншого ЗВО/наукової установи

Про відрахування з докторантури у зв’язку з переведенням до іншого ЗВО/наукової установи

Про переривання навчання у зв’язку з навчанням в іншому вищому навчальному закладі

Про переривання навчання у зв’язку з науковим стажуванням

Про переривання навчання у зв’язку з вагітністю та пологами

Про переривання навчання у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною

Про переривання навчання за станом здоров'я

Про продовження перерви у навчанні у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною

Про відновлення навчання після перерви у навчанні у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам

Про відновлення навчання після перерви у навчанні у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною

Про відновлення навчання після повернення з наукового стажування

Про відновлення навчання після повернення з навчання в іншому навчальному закладі/науковій установі

Про відновлення навчання після перерви за станом здоров’я

Про направлення аспіранта на стажування/навчання за кордон (в межах України)

Про направлення докторанта на стажування за кордон (в межах України)

Про повернення з стажування/навчання

Про зміну прізвища

Про зміну наукового керівника

Про зміну наукового консультанта

Про складання комплексного фахового іспиту

 
ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ