НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ОСВІТНІ СТАНДАРТИ

 

ОСВІТНІ СТАНДАРТИ

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»).

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Стандарти вищої освіти з кожної спеціальності розробляє Міністерство освіти і науки України з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Станом на 01.01.2022 року Міністерством освіти і науки України затверджено Стандарти вищої освіти для підготовки доктора філософії за спеціальностями: 073 Менеджмент, 101 Екологія, 201 Агрономія, 051 Економіка, 206 Садово-паркове господарство, 211 Ветеринарна медицина.

 

Шифр
Галузь  знань
Спеціальність
Стандарт вищої освіти
номер і дата наказу
рік набрання чинності
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
05
Соціальні та поведінкові науки
 
№ 424 виданий
10.05.2022 р.
2022–2023 рр.
07
Управління та адміністрування
№ 1436 виданий
24.12.2021 р.
2022–2023 рр.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
10
Природничі науки
№ 1421 виданий
23.12.2021 р.
2022–2023 рр.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
20
Аграрні науки та продовольство
№ 1458 виданий
29.12.2021 р.
2022–2023 рр.
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
 
 
№ 1460 виданий
29.12.2021 р.
2022–2023 рр.
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
21
Ветеринарна медицина
№ 484 виданий
25.05.2022 р.
2022–2023 рр.
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза