НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вступні випробування до аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету складаються з:

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи відповідно до Положення «Про проведення вступних випробувань при вступі до аспірантури для осіб з обмеженими можливостями здоров’я у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Відповідно до «Правил прийому на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету» особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Програми вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій вищих навчальних закладів не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних випробувань до аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету зі спеціальностей:

Програми вступних іспитів (2024 р.)

Програми вступних іспитів (2023 р.)

Програми вступних іспитів (2022 р.)

Програми вступних іспитів (2021 р.)

Програми вступних іспитів (2020 р.)

Програми вступних іспитів (2017 р.)

Додаткові вступні випробовування