НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Нормативно-правова база

 

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 01.12.1998 № 284-ХІV;

Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.1993 № 3322-ХІІ;

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-IV;

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII;

Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 № 2623-ІІІ;

Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 № 143-V;

Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 № 74/98-ВР;

Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку" від 28.08.2001 № 540;

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів" від 05.05.2003 " 259-р.;


Офіційний вебпортал Верховної Ради України

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»