НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Довідкова інформація

 

У Вас виникла ідея створення нового пристрою чи технології, або удосконалення існуючих – як перевірити, що Ваша ідея нова?

Ви працюєте над вирішенням технічної завдання – а чи не вирішив це завдання хтось інший раніше за Вас, і Ви марно втрачаєте час, намагаючись «винайти велосипед»?

Як переконати інвесторів чи бізнес партнерів, що Ваш проект розробки промислового об’єкту вартий вкладання їх коштів, що він є новим та промислово придатним?

Як знайти аналоги Вашого винаходу для вирішення проблеми його патентоспроможності?

Відповісти на ці питання Вам допоможе проведення патентних досліджень або патентного пошуку. Для його проведення необхідна певна кваліфікація та доступ джерел інформації, серед яких патентні фонди колишнього СРСР, України та патентних баз даних інших країн світу.

Фахівці ЦНТЕІ мають майже піввіковий досвід проведення таких досліджень та можливість провести пошукові роботи з використанням патентного фонду ЦНТЕІ СумДУ, який на сьогодні налічує більше 1 млн. 370 тис. одиниць патентних документів, та електронних патентних баз України, Росії та інших країн.

Процедура проведення патентних досліджень або патентного пошуку

 1. Визначення мети проведення патентних досліджень або виду патентного пошуку.
 2. Визначення предмету пошуку.
 3. Визначення держави, в базах якої необхідно провести пошук інформації.
 4. Визначення класифікаційних індексів.
 5. Визначення ретроспективності пошуку.
 6. Вибір джерела інформації.
 7. Проведення фахівцями ЦНТЕІ патентного пошуку по патентному фонду СумДУ та електронним базам патентних відомств України та інших країн.
 8. Обробка відібраної інформації
 9. Систематизація та аналіз інформації
 10. Оформлення довідки про пошук
 11. Оформлення звіту про патентні дослідження або патентний пошук

Патентні дослідження – це системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об’єктів промислової власності. (ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення»).

Метою патентних досліджень за ДСТУ 3575-97 є визначення патентної ситуації щодо об’єкта господарської діяльності (ОГД). Стандартом ДСТУ 3575-97 передбачається широкий спектр робіт, у складі яких суб’єкт господарської діяльності проводить патентні дослідження:

 • маркетингу;
 • менеджменту;
 • прогнозування, перспективного та поточного планування;
 • формування замовлення виконавцям;
 • вибору напрямів дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих об’єктів господарської діяльності;
 • виконання науково-дослідних робіт;
 • правової охорони об’єктів промислової власності тощо.

Патентний пошук – обов’язковий етап наукового дослідження, при якому здійснюється процес пошуку  у патентних фондах документів, які відповідають темі запиту.

Патентний пошук необхідний для:

 • визначення патентоспроможності;
 • підготовки та подання заявки на об’єкт промислової власності;
 • огляд останніх новинок в області, що досліджується;
 • пошук додаткових інформаційних матеріалів про ОГД;
 • збір інформації про конкурентів;
 • вирішення технічних проблем при розробці ОГД;
 • виявлення порушення прав третіх осіб.

Патентноспроможність – це властивість, якої набуває ОГД, його складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисної моделі, промисловому зразку та іншим об’єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави (ДСТУ 3575-97).

Деякі види патентного пошуку

 • Пошук для виявлення рівня техніки представляє собою процес виявлення аналогів винаходу, корисної моделі та їх прототипів для визначення відповідності винаходу, корисної моделі критерію охороноздатності «новизна».
 • Предметний пошук – під час даного виду пошуку формулюється технічна задача (предмет пошуку), вибором рубрики патентної класифікації обмежується тематична область пошуку, виявляються і аналізуються патентні матеріали, пов'язані з нею за необхідний часовий проміжок.
 • Іменний (або фірмовий) пошук - проводиться в тому випадку, коли відомі ім'я (імена) винахідника (винахідників) або назви фірм. Цей вид пошуку доповнює предметний пошук.
 • Нумераційний пошук - здійснюється, коли відомий номер охоронного документа і за його номером потрібно дізнатися інші дані про винахід, корисну модель або промисловий зразок.
 • Пошук патентів-аналогів - проводиться для виявлення патентів, виданих в будь-якій країні і запатентованих потім в інших країнах, тобто виявляються патенти, видані в кожній країні патентування на одне і те ж саме технічне рішення.