НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Науково-дослідні інститути

 

Науково-дослідні інститути Білоцерківського національного аграрного університету (надалі – НДІ) є структурними підрозділами Білоцерківського національного аграрного університету.  

У своїй діяльності НДІ керуються чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Положенням про НДІ,  наказами ректора університету.

НДІ забезпечують організацію науково-дослідної роботи за напрямом, створення творчих наукових колективів, раціональне використання наукового обладнання, підготовку конкурентоздатних фахівців, глибокого і всебічного поєднання дослідницької роботи та освітнього процесу, більш тісного і ефективного поєднання наукової та педагогічної діяльності колективу,  підготовки  науково-педагогічних кадрів, впровадження результатів наукових пошуків у практику.

 

Назва

Наказ МАП

Наказ БНАУ

Директор

Розміщення

Науково-дослідний інститут внутрішніх хвороб тварин

№ 303

від 24.09.96

№ 129/о

від 01.10.96

Професор

В.В. Сахнюк

Ауд. № 112, 116, 203, 211, 216 корпусу № 8.

Науково-дослідний інститут екології і біотехнології у тваринництві

№ 303

від 24.09.96

№ 129/о

від 01.10.96

Професор

О.М. Мельниченко

Кім. № 1 блоку № 5 корп. № 1, кім. №№ 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 у корп. № 4, кім. №1 корп. З-1, ауд. №№ 111,112 корп.№ 9.

Науково-дослідний інститут ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва

№ 303

від 24.09.96

№ 129/о

від 01.10.96

Професор

В.П. Лясота

Приміщення 6-го поверху корпусу № 8 загальною площею 260 км. м.

Науково-дослідний інститут ландшафтних систем землеробства

№152

від 09.04.99

№72/о від17.05.99

Професор

І.Д. Примак

Кім. № 2 блоку № 5 корпусу № 1.

Науково-дослідний інститут птахівництва

№117

від 28.04.01

№ 9/ндч

від 30.04.01

Доцент

П.М. Каркач

Ауд. № 139 корпусу № 9.