НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Науково-дослідні інститути

 

Науково-дослідні інститути Білоцерківського національного аграрного університету (надалі – НДІ) є структурними підрозділами Білоцерківського національного аграрного університету. 

№ п/п

Факультет

Назва НДІ

Директор НДІ

1.

Економічний факультет

Науково-дослідний інститут бізнесу та менеджменту

КРИСАНОВ Дмитро Федосович
доктор економічних наук, професор

2.

Агробіотехнологічний факультет

Науково-дослідний інститут інноваційних технологій у рослинництві

ГРАБОВСЬКИЙ  Микола Борисович
доктор с.-г. наук, професор

3.

Факультет ветеринарної медицини

Науково-дослідний інститут ветеринарної хірургії, репродуктології та фармакології

РУБЛЕНКО Михайло Васильович
доктор вет. наук, професор, академік НААНУ

4.

Факультет ветеринарної медицини

Науково-дослідний інститут Єдиного здоров'я, заразних хвороб та безпечності харчових продуктів

ЦАРЕНКО Тарас Михайлович
кандидат вет. наук, доцент

5.

Факультет ветеринарної медицини

Науково-дослідний інститут внутрішніх хвороб тварин

МЕЛЬНИК Андрій Юрійович
кандидат вет. наук, доцент

6.

Біолого-технологічний факультет

Науково-дослідний інститут тваринництва та харчових технологій

МЕРЗЛОВ Сергій Віталійович
доктор с.-г. наук, професор