НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Науково-дослідний інститут інноваційних технологій у рослинництві

 

Директор: Грабовський Микола Борисович,
Доктор сільськогосподарських наук, професор
Тел. +380669272921
 
 
Кількісний склад НДІ:
 1. Грабовський М.Б., доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 2. Хахула В.С., заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 3. Панченко Т.В., кандидат с.-г. наук, доцент  кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 4. Вахній С.П., доктор с.-г. наук, професор  кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 5. Козак Л.А., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 6. Городецький О.С., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 7. Качан Л.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 8. Шушківська Н.І., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 9. Яковенко О.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 10.  Федорук Ю.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 11. Покотило І.А., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин, академічний консультант
 12. Остренко М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 13. Центило Л.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 14. Правдива Л.А., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 15. Горновська С.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 16. Мостипан О.В., асистент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин
 17. Примак І.Д., професор, доктор сільськогосподарських наук кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства
 18. Карпук Л.М., професор, доктор сільськогосподарських наук кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства
 19. Ображій С.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 20. Павліченко А.А., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 21. Войтовик М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства
 22. Кулик Р. М., кандидат с.-г. наук, асистент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 23. Панченко О.Б., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 24. Караульна В.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 25. Єзерковська Л.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 26. Філіпова Л.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 27. Тітаренко О.С., асистент кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства
 28. Лозінський М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 29. Бурденюк-Тарасевич Л.А., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 30. Сич З.Д., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 31. Глеваський В.І., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 32. Сабадин В.Я., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 33. Кубрак С.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 34. Шох С.С., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 35. Сидорова І.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 36. Куманська Ю.О., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 37. Шубенко Л.А., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 38. Устинова Г.Л., д-р філософії, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 39. Дубовик Н.С., кандидат с.-г. наук, асистент, кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 40. Самойлик М.О., асистент, кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
Мета реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, проведення наукових досліджень, створення і впровадження конкурентоспроможної на вітчизняному та світовому ринку науково-технічної продукції та забезпечення на цій основі умов для здійснення поглибленої підготовки фахівців, підтримка і розвиток матеріально-технічної бази університету тощо.
 
1.3. Діяльність Інституту забезпечується тісною співпрацею
 
Основними завданнями  Інституту є:
- проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних наукових проблем, здійснення інноваційної діяльності у галузі 20 «Аграрні науки і продовольство»,
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- формування тематичних планів науково-дослідних робіт;
- впровадження результатів наукових досліджень у виробництво;
- інформаційно-консультаційне забезпечення;
- організація і здійснення наукової, інноваційної та впроваджувальної діяльності у тісному зв’язку з навчальним процесом, у т. ч. спільно із зарубіжними науковими установами і організаціями;
-  участь у вирішенні найважливіших наукових проблем аграрної галузі;
- підготовка наукових кадрів через дослідницьку магістратуру, аспірантуру і докторантуру Університету, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, атестація наукових працівників;
- створення та оновлення матеріально-технічної бази для виконання на сучасному рівні наукових досліджень;
- організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, виставок та інших науково-технічних заходів;
- ведення бази наукових розробок за профілем Інституту;
- здійснення моніторингу впроваджених наукових розробок вчених Інституту;
- науково-методичний супровід, підготовка та випуск наукових видань Інституту, організація технічного супроводу їх розміщення в міжнародних наукометричних базах даних та електронних ресурсах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
 
Лабораторії міжкафедральні науково-дослідні лабораторіі «Біотехнології рослин», «Насіннєзнавства та методів визначення якості насіння», «Агрохімічного аналізу грунтів та діагностики рослин», «Енергоефективних технологічних і технічних засобів з використанням енергії поновлювальних джерел у рослинництві».