НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Наукові конференції та семінари

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"АГРАРНА ЕНЕРГЕТИКА В ХХI СТОРІЧЧІ: ДОСЯГНЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

14 грудня 2023 року

 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці,
лісовому та садово-парковому господарстві

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування: освіта – наука – виробництво

Сучасний розвиток ветеринарної медицини

Сучасний розвиток технологій тваринництва.
Інноваційні підходи у харчових технологіях

Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки
в умовах міжкультурної аграрної комунікації

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва
та торгівлі, менеджменту, публічного управління в Україні та світі


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ, САДОВО-ПАРКОВОГО
ГОСПОДАРСТВА, УРБОЕКОЛОГІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ»
21 вересня 2023 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інноваційні пріоритети у розвитку економіки
та менеджменту

Екологізація виробництва та охорона
природи як основа збалансованого розвитку

Новітні технології виробництва та переробки
продукції тваринництва, харчові технології

Актуальні проблеми ветеринарної медицини

Інноваційні технології в агрономії, лісовому

та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці

Ad linguas et culturas per cognitionem
(до мов і культур через пізнання)

Актуальні питання законодавства


Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми права, психології та педагогіки в умовах війни»

13-14 квітня 2023 року


ІV Міжнародна науково-практична конференція
присвячена видатним вченим Васильківському С.П. і Молоцькому М.Я.
– засновникам наукової школи з селекції і насінництва пшениці і картоплі
"АГРАРНА ОСВІТА І НАУКА: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
30 березня 2023 року

 

the ІV International Scientific and Practical conference dedicated to distinguished scientists
S.P. Vasylkivskyi and M.Y. Molotskyi Founders of scientific school
of wheat and potato selection and seed growing
"AGRARIAN EDUCATION AND SCIENCE:
ACHIEVMENTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT"

March 30, 2023

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


 

Архів конференцій за 2017-2022 рр.