НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

АТЕСТАЦІЯ

 

АТЕСТАЦІЯ

Атестація аспірантів і осіб, які здобувають ступінь доктора філософії поза аспірантурою, проводиться двічі на рік.

Весняна проміжна атестація (травень-червень) – атестація за підсумками півріччя.

Аспірант на засіданні кафедри (наукового підрозділу), Академічної ради, ради факультету звітується про проведену роботу, концентровано представляє результати роботи, передбачених на даний період в індивідуальному плані. Можливі рішення, що можуть бути прийнятими на кожному рівні атестації:

– атестувати (робота відповідно із встановленими критеріями виконана у повному обсязі);

– атестувати умовно (робота виконана частково, при невиконанні роботи у повному обсязі до часу наступної проміжної атестації, аспірант рекомендується до відрахування);

– не атестувати (робота не виконана, є виконаною в недостатньому обсязі, аспірант не може бути атестованим).

Осіння проміжна атестація (жовтень-листопад) – атестація за підсумками року.

Аспірант представляє доповідь, яка містить основні результати проведеного дослідження та детальний план подальшої роботи.

Можливі рішення, які приймаються кафедрою (науковим підрозділом), Академічною радою, радою факультету:

– атестувати (робота відповідно до встановлених критеріїв може бути визнаною в цілому виконаною, рекомендувати перевести аспіранта на наступний рік навчання);

– не атестувати (робота упродовж періоду визнається не задовільною, аспірант рекомендується до відрахування). Умовна атестація при осінній проміжній атестації не допускається.

Атестація не може бути відкладеною рішенням кафедри.

 

Положення «Про проходження здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук проміжної атестації у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Порядок підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті