НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

До уваги вступників до аспірантури!
приймальною комісією університету по набору

 до докторантури та аспірантури у 2023 році
 (протокол № 5 від 28 вересня 2023 року) прийнято рішення:

 

1. РЕКОМЕНДУВАТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ОЧНОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:
Паламарчука Віталія Валерійовича, спеціаліста з обліку і аудиту;
Саакяна Сергія Гнеловича, юриста міжнародника;
Бацая Романа Вікторовича, інженера-енергетика;
Рибака Станіслава Юрійовича, заступника директора ТОВ «Логістик Сервіс Провайдер»;
Димань Наталію Олегівну, методиста вищої категорії відділу моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
Лозінського Богдана Миколайовича, дослідника з агрономії;
Кируту Юрія Леонідовича, заступника голови господарства з виробництва СФГ «Колосок»;
Надточія Павла Володимировича, провідного фахівця ТОВ «Альфа-Вет»;
Джуса Владислава Максимовича, магістра зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Осадчу Юлію Василівну, асистента кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського НАУ;
Мусієць Ірину Володимирівну, завідувача науково-дослідного бактеріологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
Чернай Дарину Сергіївну, фахівця з клінічних досліджень у відділі з розробки хіміко-фармацевтичних препаратів ТОВ «Біотестлаб»;
Случа Олексія Валерійовича, асистента кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Білоцерківського НАУ;
Жука Олега Геннадійовича, асистента кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин Білоцерківського НАУ.
 
2. РЕКОМЕНДУВАТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ОЧНОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Сандульського Руслана Петровича, магістра з банківської справи;
Лук’янчука Сергія Сергійовича, фахівця з технологій СТОВ «Придніпровський край»;
 
3. РЕКОМЕНДУВАТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАОЧНОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Киришуна Дмитра Володимировича, секретаря Білоцерківської міської ради;

 

Конкурсний бал вступників до аспірантури
(за 100-бальною шкалою)
Прізвище, ім’я та по-батькові вступника
Оцінка вступного іспиту зі спеціальності
(за 100-бальною шкалою)
Оцінка вступного іспиту з іноземної мови
(за 100-бальною шкалою)
Оцінка за реферат
Додаткові бали за наукові досягнення
Середній бал диплома про вищу освіту
Конкурсний бал (розраховано за формулою)
051 Економіка
Паламарчук 
Віталій Валерійович
87
85
86
5
90,0
74,30
Саакян 
Сергій Гнелович
85
90
89
-
80,8
73,49
Киришун 
Дмитро Володимирович
87
81
90
-
79,1
72,21
073 Менеджмент
Рибак 
Станіслав Юрійович
85
85
80
-
90,0
72,25
Бацай 
Роман Вікторович
88
85
89
-
88,0
74,10
Сандульський Руслан Петрович
88
80
-
45
78
74,65
101 Екологія
Армашов 
Максим Анатолійович
90
85
75
-
90
74,50
201 Агрономія
Димань 
Наталія Олегівна
92
100
95
-
94,0
80,45
Лозінський Богдан Миколайович
92
80
91
-
86,3
74,87
Кирута 
Юрій Леонідович
92
86
75
-
75,0
75,00
206 Садово-паркове господарство
Лукʼянчук Сергій Сергійович
92
82
92
-
77,3
74,97
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
Надточій
Павло Володимирович
90
86
90
-
79,3
74,97
Джус 
Владислав Максимович
85
84
90,0
-
90,3
73,52
Осадча
Юлія Василівна
88
85
-
110
88,5
86,18
211 Ветеринарна медицина
Мусієць 
Ірина Володимирівна
92
90
90
165
82
108,6
Чернай 
Дарина Сергіївна
86
85
88
5
91,8
73,99
Случ
Олексій Валерійович
82
80
-
25
89,7
69,24
Жук
Олег Геннадійович
86
85
-
10
87,5
70,13

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАВЧАННІ ТА НАУКОВІЙ РОБОТІ!


ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!
приймальною комісією університету по набору
до докторантури та аспірантури у 2023 році
(протокол № 4 від 12 вересня 2023 року) прийнято рішення:
 
1. Дозволити складати вступні іспити до аспірантури за рахунок державного замовлення та кошти фізичних осіб (на умовах контракту):
Паламарчуку Віталію Валерійовичу, спеціалісту з обліку і аудиту;
Саакяну Сергію Гнеловичу, юристу міжнароднику;
Киришуну Дмитру Володимировичу, секретарю Білоцерківської міської ради;
Сандульському Руслану Петровичу, магістру з банківської справи;
Бацаю Роману Вікторовичу, інженеру-енергетику;
Рибаку Станіславу Юрійовичу, заступнику директора ТОВ «Логістик Сервіс Провайдер»;
Армашову Максиму Анатолійовичу, технічному спеціалісту ВРХ (консультант) ТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн»;
Димань Наталії Олегівні, методисту вищої категорії відділу моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
Лозінському Богдану Миколайовичу, досліднику з агрономії;
Кируті Юрію Леонідовичу, заступнику голови господарства з виробництва СФГ «Колосок»;
Лук’янчуку Сергію Сергійовичу, фахівецю з технологій СТОВ «Придніпровський край»; 
Надточію Павлу Володимировичу, провідному фахівцю ТОВ «Альфа-Вет»;
Джусу Владиславу Максимовичу, магістру зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Осадчій Юлії Василівні, асистенту кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського НАУ;
Рижову Олексію Миколайовичу, менеджеру ТОВ «Сингента»;
Мусієць Ірині Володимирівні, завідувачу науково-дослідного бактеріологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
Чернай Дарині Сергіївні, фахівець з клінічних досліджень у відділі з розробки хіміко-фармацевтичних препаратів ТОВ «Біотестлаб»;
Случу Олексію Валерійовичу, асистенту кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Білоцерківського НАУ;
Жуку Олегу Геннадійовичу, асистенту кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин Білоцерківського НАУ. 
 
2. Відмовити у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту):
Міщенку Юрію Андрійовичу, менеджеру із збуту ТОВ «ВІТАГРО ПАРТНЕР», через неподання у встановлений термін пакету документів визначених Правилами прийому на навчання до аспірантури Білоцерківського НАУ.
 
3. Вступникам до аспірантури Саакяну Сергію Гнеловичу, Киришуну Дмитру Володимировичу, Бацаю Роману Вікторовичу, Рибаку Станіславу Юрійовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Макро- і мікроекономіка».
Вступнику до аспірантури Армашову Максиму Анатолійовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Загальна екологія».
Вступнику до аспірантури Лук’янчуку Сергію Сергійовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Садово-паркове будівництво».
Вступникам до аспірантури Димань Наталії Олегівні та Кируті Юрію Леонідовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Загальні питання рослинництва та селекції рослин».
Вступникам до аспірантури Надточію Павлу Володимировичу, Осадчій Юлії Василівні, Рижову Олексію Миколайовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Технологія виробництва продуктів тваринництва».
 
4. Додаткові вступні іспити зі спеціальності провести 15 вересня 2023 року. 
 
5. Вступні іспити до аспірантури провести:
– спеціальність: 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 101 – Екологія, 
201 – Агрономія, 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 206 – Садово-паркове господарство, 211 – Ветеринарна медицина – 19 вересня;
– іноземна (англійська) мова – 22 вересня 2023 року.
 
БАЖАЄМО УСПІХІВ У СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ!

 

Графік
проведення вступних іспитів до аспірантури у 2023 році
Предмет
Дата
 
Час
 
Спеціальність:
19 вересня
 
 
051 Економіка
1415
центральний корпус,
ауд 46
073 Менеджмент
101 Екологія
1445
центральний корпус,
ауд 39
201 Агрономія
1430
центральний корпус,
ауд 47
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
1445
центральний корпус,
ауд 45
206 Садово-паркове господарство
1200
центральний корпус,
ауд 120
211 Ветеринарна медицина
1500
центральний корпус,
ауд 41
ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
15 вересня
 
Мікро- та макроекономіка
1200
центральний корпус,
ауд. 99
Загальна екологія
1200
центральний корпус, ауд. 46
Загальні питання рослинництва та селекції рослин
1200
центральний корпус, ауд. 46
Садово-паркове будівництво
1200
центральний корпус,
ауд. 120
Технологія виробництва продуктів тваринництва
1200
центральний корпус, ауд. 45
Іноземна мова: англійська
22 вересня
1200
центральний корпус,
ауд. 14

 


До уваги вступників до аспірантури!
приймальною комісією університету по набору
 до докторантури та аспірантури у 2023 році
 (протокол № 3 від 30 травня 2023 року) прийнято рішення:
 
1. РЕКОМЕНДУВАТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ДЕННОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Альохіну Юлію Сергіївну, старшого наукового співробітника історико-краєзнавчого музею Ірпінської міської ради;
Альохіна Владислава Олексійовича, директора комунального закладу Київської обласної ради «Національний музей заповідник «Битва за Київ у 1943 році»»;
Коваленка Віталія Васильовича, заступника начальника відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради;
Дишлюка Олега Олексійовича, приватного адвоката;
Легкобита Володимира Сергійовича, тракториста НВЦ Білоцерківського НАУ;
Калачука Івана Михайловича, бригадира тракторної бригади Білоцерківського НАУ;
Мороза Олександра Васильовича, головного агронома Товариства з додатковою відповідальністю «Терезине»;
Лабунського Ігоря Вікторовича, магістра з агрономії;
Білого Вадима Юрійовича, асистента кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва Білоцерківського НАУ;
Попкова Валентина Валентиновича, механіка автомобільної колони;
Бойка Олега Васильовича, агронома Приватної сільськогосподарської агрофірми «Запрудянська».
 
2. РЕКОМЕНДУВАТИ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАОЧНОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Вдовиченка Олександра Петровича, спеціаліста з менеджменту організацій.
 

Конкурсний бал вступників до аспірантури (за 100-бальною шкалою)

Прізвище, ім’я та по-батькові вступника
Оцінка вступного іспиту зі спеціальності
(за 100-бальною шкалою)
Оцінка вступного іспиту з іноземної мови
(за 100-бальною шкалою)
Оцінка за реферат
Додаткові бали за наукові досягнення
Середній бал диплома про вищу освіту
Конкурсний бал (розраховано за формулою)
051 Економіка
Вдовиченко Олександр Петрович
88
90
90
84,2
75,21
Альохіна 
Юлія 
Сергіївна
87
90
88
75,5
74,18
073 Менеджмент
Альохін Владислав Олексійович
85
86
77
84,2
72,06
Коваленко Віталій Васильович
83
75
75
92,5
68,63
Дишлюк 
Олег Олексійович
85
88
76
83,0
72,45
101 Екологія
Легкобит Володимир Сергійович
91
75
90
87,5
73,13
Калачук 
Іван Михайлович
93
75
90
76,1
73,56
201 Агрономія
Мороз Олександр Васильович
95
82
91
84,4
76,77
Лабунський Ігор Вікторович
93
82
88
78,2
75,31
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
Білий
Вадим Юрійович
95
90
90
92,9
88,15
Попков Валентин Валентинович
90
82
90
72,0
73,6
Бойко
Олег Васильович
92
80
90
82,0
74,6

 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАВЧАННІ ТА НАУКОВІЙ РОБОТІ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!

приймальною комісією університету по набору
 до аспірантури та докторантури у 2023 році
 (протокол № 2 від 16 травня 2023 року) прийнято рішення:

1. Дозволити складати вступні іспити до аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту):
Вдовиченку Олександру Петровичу, спеціалісту з менеджменту організацій;
Альохіній Юлії Сергіївні, старшому науковому співробітнику історико-краєзнавчого музею Ірпінської міської ради;
Яковишину Ярославу Володимировичу, магістру з менеджменту;
Альохіну Владиславу Олексійовичу, директору комунального закладу Київської обласної ради «Національний музей заповідник «Битва за Київ у 1943 році»»;
Коваленку Віталію Васильовичу, заступнику начальника відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради;
Дишлюку Олегу Олексійовичу, приватному адвокату;
Пуньку Юрію Миколайовичу, магістру з менеджменту;
Легкобиту Володимиру Сергійовичу, трактористу НВЦ Білоцерківського НАУ;
Калачуку Івану Михайловичу, бригадиру тракторної бригади НВЦ Білоцерківського НАУ;
Морозу Олександру Васильовичу, головному агроному Товариства з додатковою відповідальністю «Терезине»;
Лабунському Ігорю Вікторовичу, магістру з агрономії;
Білому Вадиму Юрійовичу, асистенту кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва;
Попкову Валентину Валентиновичу, механіку автомобільної колони;
Бойку Олегу Васильовичу, агроному Приватної сільськогосподарської агрофірми «Запрудянська».
2. Вступникам до аспірантури Легкобиту Володимиру Сергійовичу та Калачуку Івану Михайловичу призначити додатковий вступний іспит з дисципліни «Основи екології».
3. Бойку Олегу Васильовичу призначити додатковий вступний іспит з відповідної спеціалізації – «Технології виробництва продукції тваринництва».
4. Альохіну Владиславу Олексійовичу і Коваленку Віталію Васильовичу призначити додатковий вступний іспит за програмою трьох дисциплін: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

 

Графік
проведення вступних іспитів до аспірантури у 2023 році

Предмет

Дата

Час

Аудиторія

Спеціальність:

23 травня

 

 

051 Економіка

1200

46

073 Менеджмент

101 Екологія

1220

45

201 Агрономія

1210

47

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

1230

41

ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

19 травня

 

 

Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка

1200

99

Основи екології

1210

100

Технологія виробництва продуктів тваринництва

1215

95

Іноземна мова: англійська, німецька

26 травня

1200

14

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ У СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ!


Графік

проведення вступних іспитів до аспірантури у 2023 році

Предмет

Дата

Час

Спеціальність:

19 вересня

 

 

051 Економіка

1415

центральний корпус,

ауд 46

073 Менеджмент

101 Екологія

1445

центральний корпус,

ауд 39

201 Агрономія

1430

центральний корпус,

ауд 47

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

1445

центральний корпус,

ауд 45

206 Садово-паркове господарство

1200

центральний корпус,

ауд 120

211 Ветеринарна медицина

1500

центральний корпус,

ауд 41

ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

15 вересня

 

Мікро- та макроекономіка

1200

центральний корпус,

ауд. 99

Загальна екологія

1200

центральний корпус, ауд. 46

Загальні питання рослинництва та селекції рослин

1200

центральний корпус, ауд. 46

Садово-паркове будівництво

1200

центральний корпус,

ауд. 120

Технологія виробництва продуктів тваринництва

1200

центральний корпус, ауд. 45

Іноземна мова: англійська

22 вересня

1200

центральний корпус,

ауд. 14


До уваги вступників до аспірантури!

приймальною комісією університету по набору
 до докторантури та аспірантури у 2022 році
 (протокол № 4 від 28 вересня 2022 року) прийнято рішення:

 

1. Рекомендувати до зарахування до денної аспірантури за рахунок державного замовлення:
Дробовича Юрія Юрійовича, сільського голову Маловільшанської сільської ради, освітньо-наукова програма «Економіка»;
Даценка Ігоря Васильовича, приватного підприємця, освітньо-наукова програма «Економіка»;
Вихора Владислава Миколайовича, фахівця відділу роботи з партнерами ТОВ «ГЛОБАЛ САППОРТ СЕРВІС», освітньо-наукова програма «Менеджмент»;
Ступку Віталія Володимировича, інженера ІІ категорії кафедри інформаційних систем і технологій Білоцерківського НАУ, освітньо-наукова програма «Менеджмент»;
Холоденка Івана Володимировича, технолога-дослідника з виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-наукова програма «Екологія»;
Басюка Павла Леонідовича, директора ТОВ «Шибас», освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Михайлюка Дмитра Віталійовича, магістра з агрономії, освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Федорченко Ярославу Олегівну, техніка-лаборанта ТОВ «ВЕЛЕС-СІДС», освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Скибу Богдана Віталійовича, магістра з агрономії, освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Данильченко Юлію Анатоліївну, лаборанта ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТД-ПАК»», освітньо-наукова програма «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;
Міщенка Василя Васильовича, генерального директора ТОВ «Інтерагросервіс», освітньо-наукова програма «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;
Германського Ігоря Юхимовича, директора ТОВ «Гекам», освітньо-наукова програма «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;
Гоцуляка Максима Миколайовича, магістра ветеринарної медицини, освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина»;
Пундора Мирона Степановича, приватного підприємця, освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина»;
Болібрух Марію Олегівну, магістра ветеринарної медицини, освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина»;
Боярчук Валерію Сергіївну, директора ветеринарного центру «Звірополіс», освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина»;
 
2. Рекомендувати до зарахування до денної аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту):
Лаге Шлапацького Івана, аналітика з інвестицій ТОВ «БДО Корпоративні фінанси», освітньо-наукова програма «Менеджмент»;
Козачука Сергія Михайловича, заступника директора ТОВ «Агрофірма Узинська», освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Малика Дмитра Анатолійовича, комерційного директора ПП «Білоцерківагробізнес», освітньо-наукова програма «Агрономія»;
Розпутнього Євгенія Михайловича, технолога-дослідника з виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-наукова програма «Садово-паркове господарство»;
Іллючка Володимира Сергійовича, магістра землевпорядкування та кадастру, освітньо-наукова програма «Садово-паркове господарство»;
Качура Андрія Сергійовича, заступнику директора з рослинництва ДП «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики ім. М.В. Зубця НААН України», освітньо-наукова програма «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;
Савченюка Михайла Олександровича, асистента кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Білоцерківського НАУ, освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина».
 
3. Рекомендувати до зарахування до заочної аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту):
Ситника Валерія Григоровича, помічника директора Українського інституту експертизи сортів рослин, освітньо-наукова програма «Економіка».

 

Конкурсний бал вступників до аспірантури (за 100-бальною шкалою)

Прізвище, ім’я та по-батькові вступника

Оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою)

Оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою)

Оцінка за реферат

Додаткові бали за наукові досягнення

Середній бал диплома про вищу освіту

Конкурсний бал (розраховано за формулою)

051 Економіка

Дробович Юрій Юрійович

78

75

90

-

80

66,3

Даценко Ігор Васильович

77

75

90

-

87,4

66,1

Ситник Валерій Григорович

80

75

90

-

60,8

66,3

073 Менеджмент

Вихор Владислав Миколайович

80

94

80

5

91,8

72,8

Ступка Віталій Володимирович

80

86

90

10

74,1

71,2

Лаге Шлапацький Іван

76

98

80

-

84,1

70,7

101 Екологія

Холоденко Іван Володимирович

91

84

90

5

89,1

76,2

201 Агрономія

Басюк Павло Леонідович

90

77

-

15

91,8

71,1

Михайлюк Дмитро Віталійович

90

75

-

25

92,1

72,1

Федорченко Ярослава Олегівна

91

90

95

-

87,5

77,1

Скиба Богдан Віталійович

91

90

-

15

92,2

74,9

Козачук Сергій Михайлович

91

75

-

15

79,8

70,5

Малик Дмитро Анатолійович

91

75

-

10

79,8

69,7

206 Садово-паркове господарство

Розпутній Євгеній Михайлович

90

86

85

-

80,4

74,8

Іллючок Володимир Сергійович

90

75

-

10

83,6

69,4

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Германський Ігор Юхимович

90

84

90

-

76,5

74,3

Міщенко Василь Васильович

92

84

90

-

81,0

75,6

Данильченко Юлія Анатоліївна

95

75

94

-

90,2

75,5

Качур Андрій Сергійович

92

82

80

-

73,4

74,3

211 Ветеринарна медицина

Гоцуляк Максим Миколайович

90

90

-

10

91,9

73,6

Пундор Мирон Степанович

90

90

-

10

91,2

73,6

Болібрух Марія Олегівна

90

92

-

15

93,7

74,9

Боярчук Валерія Сергіївна

90

86

90

-

73,1

74,7

Савченюк Михайло Олександрович

90

90

-

190

89,3

100,5

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАВЧАННІ ТА НАУКОВІЙ РОБОТІ!


До уваги вступників до аспірантури!

приймальною комісією університету по набору
 до докторантури та аспірантури у 2022 році
 (протокол № 3 від 13 вересня 2022 року) прийнято рішення:

 

1. Дозволити складати вступні іспити до аспірантури за рахунок коштів державного замовлення та кошти фізичних осіб (на умовах контракту):
Дробовичу Юрію Юрійовичу, сільському голові Маловільшанської сільської ради;
Даценку Ігорю Васильовичу, приватний підприємець;
Ситнику Валерію Григоровичу, помічнику директора Українського інституту експертизи сортів рослин;
Вихору Владиславу Миколайовичу, фахівцю відділу роботи з партнерами ТОВ «ГЛОБАЛ САППОРТ СЕРВІС»;
Лаге Шлапацькому Івану, аналітику з інвестицій ТОВ «БДО Корпоративні фінанси»;
Холоденку Івану Володимировичу, технологу-досліднику з виробництва і переробки продукції тваринництва;
Козачуку Сергію Михайловичу, заступнику директора ТОВ «Агрофірма Узинська»;
Басюку Павлу Леонідовичу, директору ТОВ «Шибас»;
Михайлюку Дмитру Віталійовичу, магістру з агрономії;
Федорченко Ярославі Олегівні, техніку-лаборанту ТОВ «ВЕЛЕС-СІДС»;
Скибі Богдану Віталійовичу, магістру з агрономії;
Малику Дмитру Анатолійовичу, комерційному директору ПП «Білоцерківагробізнес»;
Ступкі Віталію Володимировичу, інженеру ІІ категорії кафедри інформаційних систем і технологій Білоцерківського НАУ;
Розпутньому Євгенію Михайловичу, технологу-досліднику з виробництва і переробки продукції тваринництва;
Іллючку Володимиру Сергійовичу, магістру землевпорядкування та кадастру;
Качуру Андрію Сергійовичу, заступнику директора з рослинництва ДП «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики ім. М.В. Зубця НААН України»;
Данильченко Юлії Анатоліївні, лаборанту ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТД-ПАК»»;
Гоцуляку Максиму Миколайовичу, магістру ветеринарної медицини;
Болібрух Марії Олегівні, магістру ветеринарної медицини;
Боярчук Валерії Сергіївні, директору ветеринарного центру «Звірополіс»;
Савченюку Михайлу Олександровичу, асистенту кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Білоцерківського НАУ.
 
 
2. Вступникам до аспірантури Дробовичу Юрію Юрійовичу, Ступкі Віталію Володимировичу і Даценку Ігорю Васильовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Макро- і мікроекономіка».
3. Вступнику до аспірантури Холоденку Івану Володимировичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Загальна екологія».
4. Вступникам до аспірантури Розпутньому Євгенію Михайлович, Іллючку Володимиру Сергійовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Дендрологія».
5. Вступнику до аспірантури Качуру Андрію Сергійовичу призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Технологія виробництва продуктів тваринництва».
6. Вступнику до аспірантури Боярчук Валерії Сергіївні призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Ветеринарне здоров’я тварин».
 

Графік 
проведення вступних іспитів до аспірантури у 2022 році

Предмет
Дата
Час
Спеціальність:
19 вересня
 
 
051 Економіка
1415 
центральний корпус,
ауд 46
073 Менеджмент
101 Екологія
1430
центральний корпус,
ауд 39
201 Агрономія
1400
центральний корпус,
ауд 47
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
1430
центральний корпус,
ауд 45
206 Садово-паркове господарство
1400
центральний корпус,
ауд 31
211 Ветеринарна медицина
1445
центральний корпус,
ауд 41
ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
16 вересня
 
 
Мікро- та макроекономіка
1000
центральний корпус,
ауд. 99
Загальна екологія
1000
корпус 9, ауд. 219
Дендрологія
1200
центральний корпус,
ауд. 121
Технологія виробництва продуктів тваринництва
1000
корпус 9, ауд. 138
Ветеринарне забезпечення здоров’я тварин
1300
корпус 8, ауд. 227
Іноземна мова: англійська
23 вересня
1430 
центральний корпус,
ауд. 14

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!
приймальною комісією університету по набору

 до докторантури та аспірантури у 2022 році
 (протокол № 2 від 30 травня 2022 року) прийнято рішення:

 

1. РЕКОМЕНДУВАТИ ЗАРАХУВАТИ ДО ДЕННОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Германського Ігоря Юхимовича, директора ТОВ «Гекам», зі спеціальності 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
Міщенка Василя Васильовича, генерального директора ТОВ «Інтерагросервіс», зі спеціальності 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва.
 
2. РЕКОМЕНДУВАТИ ЗАРАХУВАТИ ДО ЗАОЧНОЇ АСПІРАНТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ):
Антонюк Ганну Олександрівну, керуючу справами виконавчого апарату Київської обласної ради, зі спеціальності 073 – Менеджмент;
Германську Ірину Іванівну, приватного підприємця, зі спеціальності 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
Гомона Олександра Вікторовича, начальника Обухівської районної військової адміністрації Київської області, зі спеціальності 073 – Менеджмент;
Костюк Оксану Миколаївну, головного бухгалтера ТОВ «Пожежне спостереження-Хмельницький», зі спеціальності 073 – Менеджмент;
Міщенко Олену Петрівну, юрисконсультанта ТОВ «Агрофірма Гарант», зі спеціальності 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
Шипиліну Олесю Анатоліївну, заступнику директора ПП «Агротехспілка «Україна»», зі спеціальності 051 – Економіка.

 

Конкурсний бал вступників до аспірантури у 2022 році (за 100-бальною шкалою)

Прізвище, ім’я та по-батькові вступника

Оцінка вступного іспиту зі спеціальності

(за 100-бальною шкалою)

Оцінка вступного іспиту з іноземної мови

(за 100-бальною шкалою)

Оцінка за реферат

Додаткові бали за наукові досягнення

Середній бал диплома про вищу освіту

Конкурсний бал (розраховано за формулою)

073 Менеджмент

Антонюк Ганна Олександрівна

90

82

90

5

90

88

Гомон Олександр Вікторович

91

86

90

-

85

76

Костюк Оксана Миколаївна

90

82

90

5

90

88

051 Економіка

Шипиліна Олеся Анатоліївна

91

90

90

5

90

91

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Германська Ірина Іванівна

95

90

90

-

85

79

Германський Ігор Юхимович

90

84

90

-

76,5

74

Міщенко Василь Васильович

92

84

90

-

81,0

76

Міщенко Олена Петрівна

95

90

90

-

85,5

79

БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАВЧАННІ ТА НАУКОВІЙ РОБОТІ!


До уваги вступників до аспірантури!

приймальною комісією університету по набору до докторантури та аспірантури у 2022 році
(протокол № 1 від 12 травня 2022 року) прийнято наступне рішення:

1. Дозволити складати вступні іспити до аспірантури за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту):
Антонюк Ганні Олександрівні, керуючої справами виконавчого апарату Київської обласної ради;
Германському Ігорю Юхимовичу, директору ТОВ «Гекам»;
Германській Ірині Іванівні, приватному підприємцю;
Гомону Олександру Вікторовичу, начальнику Обухівської районної військової адміністрації Київської області;
Костюк Оксані Миколаївні, головного бухгалтера ТОВ «Пожежне спостереження-Хмельницький»;
Міщенку Василю Васильовичу, генеральному директору ТОВ «Інтерагросервіс»;
Міщенко Олені Петрівні, юрисконсультанту ТОВ «Агрофірма Гарант»;
Шипиліній Олесі Анатоліївні, директору фермерського господарства.
2. Вступникам до аспірантури Міщенку Василю Васильовичу, Міщенко Олені Петрівні, Германському Ігорю Юрійовичу і Германській Ірині Іванівні призначити додатковий вступний іспит зі спеціальності «Технологія виробництва продуктів тваринництва» і провести його 18 травня 2022 року.

 

БАЖАЄМО УСПІШНО ЗДАТИ ВСТУПНІ ІСПИТИ!

 

Графік проведення вступних іспитів до аспірантури у 2022 році

Предмет

Дата

Час

Спеціальність:

20 травня

 

 

051 Економіка

1000

073 Менеджмент

1000

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

1030

ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

Технологія виробництва продуктів тваринництва

18 травня

1100

Іноземна мова: англійська

26 травня

1000

 

Шановні вступники! Звертаємо Вашу увагу на те, що вступні іспити буде проведено в он-лайн режимі за допомогою платформи Zoom.