НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 11/2 від
8 липня 2016 року) та наказу Міністерства освіти і науки України № 816 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 08 липня 2016 року)

Шифр
Галузь  знань
Спеціальність
Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми
Ліцензійний обсяг, осіб
номер і дата видачі
строк дії
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
05
Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
№ 2376 виданий
04.10.2021 р.
01.07.2027 р.
5
07
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
№ 2364 виданий
04.10.2021 р.
01.07.2027 р.
5
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
10
Природничі науки
101 Екологія
не акредитована
5
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
20
Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія
№ 2037 виданий 29.07.2021 р.
01.07.2027 р.
5
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
№ 4155 виданий 28.04.2023 р.
01.07.2028 р.
5
206 Садово-паркове господарство
не акредитована
 
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
21
Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
№ 2034 виданий
29.07.2021 р.
01.07.2027 р.
5
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
не акредитована
5