НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ЛІЦЕНЗІЇ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 11/2 від 8 липня 2016 року) та наказу Міністерства освіти і науки України № 816 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 08 липня 2016 року в Білоцерківському національному аграрному університеті розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні та видано ліцензію з семи спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 101 Екологія, 201 Агрономія, 204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з загальним ліцензійним обсягом 35 осіб (по п’ять осіб з кожної спеціальності).

 

Сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми
"Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза третього освітнього рівня"

Умовну акредитацію видано: 
Рішенням Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 28.05.2024 року, Протокол № 11. 
https://registry.naqa.gov.ua/#/certificates


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми "Менеджмент"


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми "Економіка"


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми "Ветеринарна медицина"


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми «Агрономія»


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету