НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Рада молодих учених

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених
Білоцерківського національного аграрного університету

 

Рада молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету (далі – РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Білоцерківського національного аграрного університету.

РМВ діє згідно з Законом України про вищу освіту, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів, розпорядженнями Управління освіти і науки Білоцерківської обласної державної адміністрації, Статутом Білоцерківського національного аграрного університету  та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих учених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 • подальша популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості та спортивно-технічного моделювання серед студентства та учнівської молоді в університеті;
 • залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки;
 • якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти, розширення мережі наукових, науково-технічних та спортивно-технічних гуртків в університеті та місті;
 • популяризація та пропаганда кращих робіт, відбір та представлення їх на обласні, Всеукраїнські масові заходи;
 • узагальнення та поширення досвіду діяльності об'єднань з наукової, науково-технічної та спортивно-технічної творчості, які працюють на базі університету та загальноосвітніх навчальних закладів;
 • організація та проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, та ін.;
 • інформаційна діяльність тощо.

Чисельність молодих вчених в університеті у 2016-2020 роках

Роки

2016

2017

2018

2019

2020

Доктори наук

0

5

1

5

2

Кандидати наук

70

49

40

29

33

Аспіранти

20

25

35

18

53

Докторанти

2

1

1

1

1

Без ступеня, не включаючи аспірантів

42

35

27

22

20

Всього

134

115

104

75

109


Стипендії та премії для молодих науковців


СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

Роль Наталія Валеріївна голова ради, канд. с.-г. наук, асистент кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Олеся Григорівна заступник голови ради по роботі з обдарованою студентською молоддю, канд. юр. наук, старший викладач кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін.

 

 

 

 

 

 

Утеченко Дар’я Миколаївна – секретар, асистент кафедри менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

Члени ради:

 

Агробіотехнологічний факультет

 

Мостипан Олена Валеріївна, аспірант кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.

 

 

 

 

 

 

 

Дубовик Наталія Сергіївна, канд. с.-г. наук, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур.

 

 

 

 

 

 

 

Кімейчук Іван Васильович, асистент кафедри лісового господарства.

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Наталія Вікторівна, доктор філософії, асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру.

 

 

 

 

 

 

 

 

Біолого-технологічний факультет

 

Федорченко Максим Миколайович, асистент кафедри гігієни тварин та основ санітарії.

Осіпенко Інна Станіславівна, аспірант кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва.

Білий Вадим Юрійович, аспірант кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва.

 

Екологічний факультет

 

Мельниченко Юлія Олександрівна, канд. с.-г. наук, асистент кафедр екології та біотехнології.

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Зоряна Віталіївна, канд. с.-г. наук, асистент кафедри загальної екології та екотрофології.

 

Економічний факультет

 

Биба Валентина Анатоліївна, канд. екон.наук, асистент кафедри менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

Хахула Богдан Валерійович, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

 

 

 

 

 

 

Виборна Вікторія Дмитрівна, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

 

Факультет ветеринарної медицини

Чемеровський Валерій Олексійович, асистент кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин.

Савченюк Михайло Олександрович, асистент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб.

Шевченко Максим Віталійович, аспірант кафедри епізоотології та інфекційних хвороб.

Жук Олег Геннадійович, аспірант кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин.

 

Факультет права та лінгвістики

 

Сімакова Світлана Іванівна, канд. юр. наук, доцент кафедри публічно-правових дисциплін.

 

 

 

 

 

 

Пахомова Анна Олександрівна, канд. юр. наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігнатенко Вікторія Дмитрівна, канд. пед. наук, завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу.

 

 

 

 

 

 

 

Обіюх Наталія Михайлівна, канд. юр. наук, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін.