НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Доктор філософії (PhD) – це освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, особливістю якої є наявність обов’язкової освітньої програми для аспірантів. У перший рік навчання для аспірантів PhD викладаються поглиблені курси з базових фахових дисциплін, а також дисципліни, які формують академічні знання і навички. Другий рік освітньої програми орієнтований на спеціалізовані курси, що формують знання та вміння особливостей розвитку спеціальної науки із урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Освітньо-наукова програма передбачає, що аспірант PhD не лише проходить обов’язкову освітню складову, а отже знаходиться на факультеті, кафедрі або в дослідницькому центрі щоденно. За такого підходу аспірант PhD бере активну участь у заходах, що проводяться науковим підрозділом, метою якого є орієнтація аспіранта на розвиток академічної кар’єри на основі його гнучкої адаптації до наукового середовища.

Окрім того, для аспірантів PhD, які навчаються за освітньо-науковою програмою є можливість закордонного стажування в одному з партнерських університетів. Метою такого стажування є не лише участь у наукових семінарах і конференціях, а також ознайомлення із науковою літературою, та, насамперед, можливість оцінити академічне середовище, визначитися з особливостями побудови академічної кар’єри за кордоном.

Активна підготовка дисертації також є складовою частиною навчання за Програмою. Щорічно аспіранти PhD кожної спеціальності проводять науково-дослідний семінар (Workshop), де роблять презентацію поточних результатів досліджень у рамках тижня Науки. Ці результати обговорюються спільно із науковцями відповідного факультету і зарубіжними колегами. Передбачається, що результати досліджень будуть публікуватися у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях і журналах, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, а також у групи А та Б «Переліку наукових фахових видань України».

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ PhD:

 • Безоплатне навчання за рахунок державного фінансування;
 • Можливість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • 7 наукових спеціальностей;
 • Освітня програма PhD включає базові навчальні дисципліни та вузькоспеціалізовані за вибором студента;
 • Всі курси читаються провідними науковцями університету, в окремих випадках залучаються зарубіжні дослідники із університетів-партнерів;
 • Розвиток навичків академічного письма на англійській мові (Academic writing skills) та сприяння у підготовці публікацій на англійській мові для міжнародних наукових видань;
 • Робота у наукових лабораторіях у зарубіжних університетах-партнерах;
 • Майстер-клас, цикли лекцій, наукові семінари провідних українських та зарубіжних дослідників;
 • Презентація результатів досліджень на щорічних workshop’ах для аспірантів PhD із участю зарубіжних науковців;
 • Підтримка академічної мобільності, гранти на участь в наукових заходах;
 • Можливість залучення внутрішньоуніверситетського гранту на проведення експериментальної частини дисертаційного дослідження;
 • Можливість безкоштовно користуватися доступом до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science;
 • Можливість запрошувати у якості співкерівників зарубіжних дослідників;
 • Академічна стипендія студентам Програми (за державним замовленням);
 • Проживання у гуртожитку для іногородніх аспірантів PhD.

 

   

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

Починаючи із 2016 року в Університеті ведеться підготовка доктора філософії PhD.

Освітні програми підготовки доктора філософії PhD – це спільнота, яка об’єднує студентів PhD (аспірантів), наукових керівників різних кафедр, лабораторій, факультетів університету за конкретним напрямом підготовки.

Кожний напрям підготовки очолює Гарант освітньої програми та сформована команда, які координують освітній процес аспіранта з моменту вступу і до захисту дисертаційного дослідження.

Положення «Про освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії (PhD) у Білоцерківському національному аграрному університеті»

Положення «Про Академічну раду з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) у Білоцерківському національному аграрному університеті»

 

На сьогодні підготовка ведеться за напрямами:

Напрям підготовки
Гарант освітньої програми
Академічна рада