НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

073 Менеджмент – гарант професор І.М. Паска

 
ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PhD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
доктор економічних наук, професор
ПАСКА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
 
 
Посада в університеті:
Декан економічного факультету, професор кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки.
Початок роботи в університеті:
01.09.2000 р.
Освіта
 
Закінчив в 1995 році Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Аграрний-менеджмент”.
Наукові ступені та вчені звання
 
 
 
 
 
В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Організація і економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК". В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: "Формування та функціонування ефективної системи збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика". 
В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: "Формування та функціонування ефективної системи збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика". 
Наукові інтереси:
 
Сталий розвиток агросфери, людський капітал, збутова діяльність, публічне управління та адміністрування, міжнародна економіка.
Ідентифікація науковця:
 
 
 
Researcher ID: Y-9826-2019
Scopus Author ID: –
Контактна інформація:
телефон: +38 067-972-40-03