НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Завершені розробки

 

Університетська наука в Україні примножує результати і технології, важливі для економіки, оборони, агропромисловості, охорони здоров’я та інших сфер життя нашої країни. Наукові розробки Білоцерківського НАУ будуть корисними для агропромислового комплексу країни, вони охоплюють всі напрями наукових досліджень університету: агрономію, екологію, економіку, ветеринарну медицину та біотехнологію. Усі ці розробки відповідають перспективним напрямам української економіки. 

Інформація про кожну завершену наукову розробку включає:
назву університету чи наукової установи, де створена розробка, назву розробки, її призначення та сферу застосування, суть розробки та її основні характеристики, переваги розробки, стан охорони інтелектуальної власності, затребуваність розробки на ринку та стан її готовності до впровадження, фотоілюстрацію розробки та координати для спілкування з відповідним підрозділом університету щодо розробки.

Збірник завершених наукових розробок Білоцерківського НАУ "Сучасна наука - аграрному виробництву"

 

 

Збірник завершених наукових розробок Білоцерківського НАУ "Інноваційні розробки вчених університету"

 

Завершені наукові розробки у Ззбірнику "Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН"