НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Звіти з наукової діяльності

 

Підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2018 рік були здійснені відповідно до наказу Міністерства від 31.01.2019р № 93 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2018 рік». Звіт вносився відділом науково-дослідної та інноваційної діяльності до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». Частина звітної інформації доступна на сайті https://mon.rit.org.ua/ для громадськості, зокрема підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів. Звітна інформація також доступна на сайті НАЗЯВО 

Триває Державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, яку здійснює Директорат науки МОН

 

 

Підсумки наукової та науково-технічної діяльністі
у Білоцерківському національному аграрному університеті за 2023 рік


Підсумки наукової та науково-технічної діяльності
у Білоцерківському національному аграрному університеті за 2022 рік


НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У
БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
підсумки за 2021 рік та завдання на 2022 рік


НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
підсумки за 2020 рік та завдання на 2021 рік


Результати державної атестації закладів вищої освіти,
що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України,
в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами


ЗВІТ
про наукову та науково-технічну діяльність
Білоцерківського національного аграрного університету за 2020 рік


ЗВІТ
про наукову та науково-технічну діяльність
Білоцерківського національного аграрного університету за 2019 рік


ВІДОМОСТІ
про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за науковим напрямом
Суспільні науки
за період з 2015 по 2019 роки (період – 5 років)


ВІДОМОСТІ
про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за науковим напрямом
Аграрні науки та ветеринарія
за період з 2015 по 2019 роки (період – 5 років)


ЗВІТ
про наукову та науково-технічну діяльність
Білоцерківського національного аграрного університету за 2018 рік