НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

101 Екологія - гарант професор В.І. Дубовий

 
ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PhD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ»
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України
 
ДУБОВИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 
 

Посада в університеті:

 

Професор кафедри загальної екології та екотрофології.

 

Початок роботи в
університеті:

 

01.09.2004 – 01.09.2011рр. за сумісництвом, з 02.09.2020 р. на постійній основі.

 

Освіта

 

 

В 1978 році з відзнакою закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «агрономія».

 

Наукові ступені та
вчені звання

 

 

 

 

З 1990 року кандидат сільськогосподарських наук. Тема дисертації «Особливості вирощування пшениці в умовах штучного клімату з метою прискорення селекційного процесу» (Науковий керівник – академік В. М. Ремесло). З 2003 року доктор сільськогосподарських наук. Тема дисертації «Основи ресурсозберігаючих технологій в фітотроно-селекційних комплексах» (Науковий консультант – академік Є.І. Єрмаков). Старший науковий співробітник –1997 р., професор з 2012 року.

 

Наукові інтереси:

 

 

 

 

 

 

 

Розробка технології вирощування зернових колосових культур в регульованих агроекосистемах з метою прискорення селекційного процесу; запровадження системи культурозміни в ґрунтових теплицях та оранжереях фітотронно-селекційного комплексу як основного агротехнічного засобу продовження терміну використання ґрунту і підвищення ефективності використання таких об’єктів; вирішення екологічних проблем щодо вирощування зернових, овочевих та лікарських тропічних культур; розробка способів оцінки та добору морозо- та зимостійких рослин селекційного матеріалу озимих зернових культур; удосконалення технічних і еколого економічних рішень об’єктів штучного клімату; вивчення впливу мулових мас стічних вод на продуктивність і якість сільськогосподарських культур.

 

Ідентифікація
науковця:

 

 

Scopus Author ID: 6502925178,
ORCID ID: 0001-1945-750Х 0000
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AM8aYpUAAAAJ&hl

 

Контактна
інформація:

е-mail: vidubovy@gmail.com
тел.: +380966478855