НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

211 Ветеринарна медицина - гарант доктор ветеринарних наук І.О. Рубленко

 

ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PhD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

доктор ветеринарних наук, ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА РУБЛЕНКО

 

Посада в університеті:

завідувач кафедри мікробіології та вірусології

Початок роботи в університеті:

2006 р.

Освіта

Білоцерківський державний аграрний університет, 2001р., (спеціальність –  ветеринарна медицина).

Наукові ступені та вчені звання

Кандидат ветеринарних наук (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія). Дисертаційну роботу на тему: «Імунореактивність поросят різного віку при пероральному і парантеральному методах імунізації проти сальмонельозу» захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному аграрному університеті у 2007 р.

 

Доктор ветеринарних наук (16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія (211 – ветеринарна медицина). Докторську дисертацію на тему: «Сибірка тварин (діагностика та специфічна профілактика)» захистила у спеціалізованій вченій раді при Сумському національному аграрному університеті та Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів у 2019 р.

 

Вчене звання доцента кафедри мікробіології та вірусології присвоєно в 2011 р.

 

Наукові інтереси:

Лабораторна діагностика інфекційних інфекцій

Ідентифікація науковця:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1401-0969

- Researcher ID: O-4055-2016

- Scopus Author ID:  https://publons.com/researcher/2209

- Google Scholar: Ірина Олександрівна Рубленко / Iryna Rublenko

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=&user=WFLE330AAAAJ

Контактна інформація:

е-mail: iryna.rublenko@btsau.edu.ua

тел. +380-097-398-57-83