НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

201 Агрономія - гарант професор Л.М. Карпук

 
ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PhD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ»
доктор сільськогосподарських наук, професор 
КАРПУК ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА
 
 
Посада в університеті:
Професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
Початок роботи в університеті:
01.09.2008 р.
Освіта
Білоцерківський державний аграрний університет, 2003 р., спеціальність – вчений агроном.
Наукові ступені та вчені звання
Кандидат сільськогосподарських наук (06.01.14 – насінництво). Кандидатську дисертацію на тему: «Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових буряків залежно від способів його підготовки» захистила в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у 2008 р.
 
Доктор сільськогосподарських наук (06.01.09 – рослинництво). Докторську дисертацію на тему: «Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України» захистила в Національному університеті біоресурсів і природокористування України в 2015 р.
 
Вчене звання доцента кафедри землеробства, геодезії та метеорології присвоєно в 2014 р.
 
Вчене звання професора кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства присвоєно у 2019 р.
Наукові інтереси:
Рослинництво основних культур, розробка та удосконалення елементів технологій вирощування зернових, технічних та біоенергетичних культур.
Ідентифікація науковця:
– Researcher ID: O-5450-2015
– Scopus Author ID: 57204438417 https://app.webofknowledge.com/author/#/record/10959609
Контактна інформація:
тел.+38067-991-91-17