НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

101 Екологія - Склад академічної ради

 
АКАДЕМІЧНА РАДА З РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ»
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ДУБОВИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, голова ради
Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри загальної екології та екотрофології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
- Scopus Author ID: 6502925178,
- ORCID ID: 0001-1945-750Х 0000
- Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=AM8aYpUAAAAJ&hl
Контактна інформація:
 
тел. +380966478855
е-mail: volodymyr.dubovyi@btsau.edu.ua; vidubovy@gmail.com
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ЛАВРОВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, голова ради
Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри загальної екології та екотрофології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
- Researcher ID: F-6886-2019
- Scopus Author ID: 57196061399
Контактна інформація:
 
тел. +38095 560 28 85
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ГРАБОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри загальної екології та екотрофології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
- Researcher ID: F-6274-2019
- Scopus Author ID:  57207912660
Контактна інформація:
тел. +38096 369 06 35
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
СЛОБОДЕНЮК ОКСАНА ІВАНІВНА
Науковий ступінь:
кандидат біологічних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри загальної екології та екотрофології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
 
- Researcher ID: C-1948-2019
- Scopus Author ID: 57208511607

Контактна інформація:

тел. +38067 305 16 33
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
СКИБА ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ
Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
- Researcher ID:  AAC-4169-2020
- Scopus Author ID: 54685149600
Контактна інформація:
тел. +38097 816 09 55