НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

211 Ветеринарна медицина - Склад академічної ради

 
АКАДЕМІЧНА РАДА З РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 211 – ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
САХНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
декан факультету ветеринарної медицини
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: В-4452-2019
Scopus Author ID: –
Контактна інформація:
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
НОВАК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор біологічних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
перший проректор
Ідентифікація науковця:
 
 
 
Researcher ID: B-6571-2019
Scopus Author ID: – 
Google Scholar: Віталій Петрович Новак / Vitaliy Novak
Контактна інформація:
 
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
РУБЛЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор, академік НААН України
Посада:
завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
 
Researcher ID:  AAE-6042-2019
Google Scholar: Михайло Васильович Рубленко (Mykhailo Rublenko) https://scholar.google.com.ua/citations?user=R1TbAwQAAAAJ&hl=ru
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ЯРЧУК БРОНІСЛАВ МИРОНОВИЧ
Науковий ступінь:
кандидат ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри епізоотології та інфекційних хвороб
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
Researcher ID: –
Scopus Author ID: –
Google Scholar: Броніслав Миронович Ярчук / Bronislav Yarchuk https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3lERQmYAAAAJ
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ІЛЬНІЦЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського
Ідентифікація науковця:
 
 
 
Researcher ID: –
Scopus Author ID: –
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
РУБЛЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри паразитології та фармакології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
ORCID:
Researcher ID: AAA-3729-2020
Google Scholar: Сергій Рубленко / Sergii Rublenko
Контактна інформація:
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
КОЗІЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
ORCID:
Researcher ID: 0000-0003-1364-9047
Scopus Author ID: O-4633-2015
Google Scholar: Василь Іванович Козій / Vasyl Koziy
Контактна інформація:
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ВЛАСЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
завідувач кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
 
ORCID:
Researcher ID: N-2054-2015
Google Scholar: Світлана Анатоліївна Власенко / Svitlana Vlasenko
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
НІЩЕМЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-3172-4768
Researcher ID:
Scopus Author ID:
Google Scholar: Ніщеменко Микола Прокопович / Nischemenko Nicola
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qRUvh40AAAAJ&hl=uk
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
АНТІПОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Науковий ступінь:
кандидат ветеринарних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри паразитології та фармакології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: ААG-1322-2019
Google Scholar: Анатолій Анатолійович Антіпов / Anatolii Antipov https://scholar.google.com.ua/citations?user=7n0S7RwAAAAJ&hl=ru
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ЛЯСОТА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продукції тваринництва  та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: AAH-8741-2019
Google Scholar: Василь Петрович Лясота / Vasil Lyasota https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2nwSfNQAAAAJ
Контактна інформація:
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
РУБЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
 
завідувач кафедри мікробіології та вірусології
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: O-4055-2016
Google Scholar: Ірина Олександрівна Рубленко / Iryna Rublenko
Контактна інформація:
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
БЕРЕЗОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
 
директор ТОВ «Бровафарма», професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології та зоогігієни факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: U-1020-2018
Google Scholar: Березовський Андрій
Контактна інформація:
e-mail: bav13@meta.ua 
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові:
ВЛІЗЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Науковий ступінь:
доктор ветеринарних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
головний науковий співробітник, професор Qingdao Agricultural University
Ідентифікація науковця:
 
 
 
 
Researcher ID: F-4819-2018
Google Scholar: Vasyl Vlizlo / Василь Влізло / Влізло В.В. / Влизло В.В. / Vlizlo V. ttps://scholar.google.com.ua/citations?user=oghOsi4AAAAJ&hl=ru
Контактна інформація: