НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - гарант професор В.П. Лясота

 
ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PhD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 212
«ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА»
доктор ветеринарних наук, професор
ЛЯСОТА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 
 
Посада в університеті:
Завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продукції тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського.
Початок роботи в університеті:
1984 рік.
Освіта
Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка, 1984 р., факультет ветеринарної медицини (спеціальність – лікар ветеринарної медицини).
Наукові ступені та вчені звання
Кандидат ветеринарних наук (16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология, и иммунология). Кандидатську дисертацію на тему: «Гомотин – стимулятор резистентности и продуктивности свиней» захистив у 1991 р. в Украинской Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии.
 
Доктор ветеринарних наук (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). Докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів» захистив у 2004 р. в           .
 
Вчене звання доцента кафедри гігієни тварин і основ ветеринарної медицини         присвоєно в 2005 р.
 
Вчене звання професора кафедри гігієни тварин і основ санітарії            присвоєно в 2007 р.
Наукові інтереси:
1. Розробка та впровадження вітчизняних біологічно активних препаратів для профілактики імунодефіцитних станів, активації збереженості та продуктивних якостей організму сільськогосподарських тварин і птиці.
2. Розробка та впровадження вітчизняних дезінфікуючих засобів для профілактики захворювань тварин, птиці, активації їхньої збереженості та продуктивних якостей організму.
3. Ветсанекспертиза, ветсанконтроль, безпека та якість, стандартизація продукції тваринного, рослинного походження і кормів. 
Ідентифікація науковця:
– Researcher ID: AAH-8741-2019
– Scopus Author ID: –
Контактна інформація:
е-mail: 
тел. +38098-334-63-91