НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Програми вступних іспитів (2017 р.)

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 10 «Природничі науки»

Спеціальність – 101 «Екологія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність – 201 «Агрономія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність – 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність – 211 «Ветеринарна медицина»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Спеціальність – 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Спеціалізації 03.00.04 – «Біохімія» та 03.00.20 – «Біотехнологія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

З іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Зі спеціальностей:

051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»;

101 «Екологія»; 201 «Агрономія»;

204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;

211 «Ветеринарна медицина»;

212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»