НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Д 27.821.02

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2021 року об 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Максимовича Ігоря Андрійовича на тему «Кардіо-пульмональна патологія у коней: етіологія, патогенез, діагностика та лікування» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Наукові консультанти: Слівінська Л.Г., д-р вет. наук, професор; Кшиштоф К., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Цвіліховський М.І., д-р вет. наук, професор, академік НААН; Кібкало Д.В., д-р вет. наук, доцент; Шарандак П.В., д-р вет. наук, доцент. 

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2021 року об 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Климчука Вадима Васильовича на тему «Фактори ризику, клініко-патогенетичні критерії та консервативні засоби лікування за остеоартрозу у собак» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий керівник – Сухонос В.П., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Рубленко С.В., д-р вет. наук, професор; Мисак А.Р., д-р вет. наук, професор. 

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

23 квітня 2021 року об 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Меженського Андрія Олександровича на тему «Увеїти у коней (етіологія, патогенез, діагностика, лікування)» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий консультант – Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Слюсаренко Д.В., д-р вет. наук, доцент; Білий Д.Д., д-р вет. наук, доцент; Сорока Н.М., д-р вет. наук, професор. 

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

23 квітня 2021 року об 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Мельнікова Василя Володимировича на тему «Клініко-патогенетичне значення цитокінів та корекція їх рівня при хірургічній інфекції у тварин» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий керівник – Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Мисак А.Р., д-р вет. наук, професор; Краєвський А.Й., д-р вет. наук, професор. 

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

14 березня 2019 року об 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Білого Дмитра Дмитровича на тему “Патогенетична роль гемостазу та його корекція за хірургічного лікування неоплазій молочної залози у собак” на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий консультант – Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Мисак А.Р., д-р вет. наук, професор; Сорока Н.М., д-р вет. наук, професор; Тимошенко О., д-р біол. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

14 березня 2019 року об 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Гєрдєвої Альони Олександрівни на тему “Клініко-експериментальне обґрунтування застосування бурштинової кислоти за гнійних ран у собак” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий керівник – Ільніцький М.Г., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Хомин Н.М., д-р вет. наук, професор; Сарбаш Д.В., канд.  вет. наук, доцент.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

4 липня 2018 року об 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Слюсаренка Дмитра Вікторовича на тему “Клініко-експериментальне обґрунтування диференціальних блокад місцевими анестетиками у тварин” на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий консультант – Ільніцький М.Г., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Хомин Н.М., д-р вет. наук, професор; Телятніков А.В., д-р вет. наук, доцент; Карповський В.І., д-р вет. наук, професор. 

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

5 липня 2018 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Лукащука Богдана Олександровича на тему “Лікувально-профілактична ефективність пробіотика та фітобіотика за гастроентериту в поросят” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий керівник – Слівінська Л.Г., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Головаха В.І., д-р вет. наук, професор; Суслова Н.І., канд.  вет. наук, доцент.  

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

5 липня 2018 року о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Зінко Галини Олегівни на тему “Лікувально-профілактична ефективність препаратів Селену та Германію у телят за абомазоентериту” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий керівник – Слівінська Л.Г., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Головаха В.І., д-р вет. наук, професор; Віщур О.І., д-р.  вет. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

21 вересня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Власенко Світлани Анатоліївни на тему “Патогенетичні механізми порушень репродуктивної функції у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців” на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.05 – ветеринарна хірургія та 16.00.07 – ветеринарне акушерство. Науковий консультант – Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Стравський Я.С., д-р вет. наук, старший науковий співробітник; Хомин Н.М., д-р вет. наук, професор; Сімонов М.Р., д-р вет. наук, старший науковий співробітник.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Телятнікова Андрія Володимировича “Застосування наночасток Mg, Fe, Co, Cu, Zn, Ag за переломів кісток та їх ускладнень у собак” на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий консультант – Борисевич В.Б., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН України; Мисак А.Р., д-р вет. наук, доцент; Горальський Л.П., д-р вет. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Шарандака Павла Васильовича “Поліметаболічна та поліорганна патологія печінки й нирок у вівцематок в умовах східного регіону України” на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий консультант – Левченко В.І., д-р вет. наук, професор, академік НААН України. Офіційні опоненти: Влізло В.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН України; Цвіліховський М.І., д-р біол. наук, професор, академік НААН України; Морозенко Д.В., д-р вет. наук.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2, 3


ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2017 року о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Гудими Тараса Михайловича “Жирова гепатодистрофія у собак: діагностика і лікування” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий керівник – Слівінська Л.Г., д-р вет. наук, професор. Офіційні опоненти: Головаха В.І., доктор вет. наук, професор; Морозенко Д.В., д-р вет. наук.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


ОГОЛОШЕННЯ

24 листопада 2016 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 (09111, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126, навчальний корпус № 8, аудиторія № 227 Білоцерківського НАУ) відбудеться прилюдний захист дисертації Степаненко Ганни Олександрівни “Метаболічні остеопатії в рептилій (патогенез, діагностика, лікування)” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий керівник – Тимошенко О.П., д-р біол. наук, професор. Офіційні опоненти: Влізло В.В., доктор вет. наук, професор, академік НААН України; Максимович І.А., канд. вет. наук, доцент.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1, 2


НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"


НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовану вчену раду Д 27.821.02 в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.01 – діагностика і терапія тварин та 16.00.05 – ветеринарна хірургія.

2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 доктора ветеринарних наук, професора Сахнюка Володимира Володимировича, Білоцерківський національний аграрний університет, професора кафедри терапії та клінічної діагностики, проректора з наукової та інноваційної діяльності, спеціальність 16.00.01.

3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради
Д 27.821.02 академіка НААН України, доктора ветеринарних наук, професора Левченка Володимира Івановича, Білоцерківський національний аграрний університет, професора кафедри терапії та клінічної діагностики, спеціальність 16.00.01.

4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради
Д 27.821.02 кандидата ветеринарних наук, доцента Чорнозуба Миколу Петровича, Білоцерківський національний аграрний університет, доцента кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальність 16.00.05.

5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради
Д 27.821.02:

– академік НААН України, доктор ветеринарних наук, професор Власенко Володимир Максимович, Білоцерківський національний аграрний університет, професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальність 16.00.05;

– академік НААН України, доктор ветеринарних наук, професор Влізло Василь Васильович, Інститут біології тварин НААН України, директор, спеціальність 16.00.01;

– доктор ветеринарних наук, професор Головаха Володимир Іванович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри терапії та клінічної діагностики, спеціальність 16.00.01;

– доктор ветеринарних наук, професор Івченко Василь Мусійович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри лабораторної діагностики Інституту післядипломного навчання, спеціальність 16.00.01;

– доктор ветеринарних наук, професор Ільніцький Микола Григорович, Білоцерківський національний аграрний університет, професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальність 16.00.05;

– доктор ветеринарних наук, професор Козій Василь Іванович, Білоцерківський національний аграрний університет, професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальності 16.00.05;

– доктор ветеринарних наук, професор Краєвський Аполлінарій Йосипович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри хірургії, спеціальність 16.00.05;

– доктор ветеринарних наук, професор Ніщеменко Микола Прокопович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, спеціальність 16.00.01;

– доктор ветеринарних наук, професор Петренко Олег Федосійович, пенсіонер за віком, спеціальність 16.00.05;

– академік НААН України, доктор ветеринарних наук, професор Рубленко Михайло Васильович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальності 16.00.05;

– доктор ветеринарних наук, професор Рубленко Сергій Васильович, Білоцерківський національний аграрний університет, професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, спеціальності 16.00.05;

– доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, Львівський національний університет ветеринарної медицини та   біотехнологій імені С.З. Гжицького, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, спеціальність 16.00.01.

6. Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 від “07” жовтня 2015 р. до “07” жовтня 2017 р.