НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Д 27.821.01

      

ОГОЛОШЕННЯ

22 грудня 2022 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Похилька Юрія Миколайовича на тему: «Біологічні властивості виділених з травного тракту кролів бактерій роду Lactobacillus, перспективних для створення пробіотичних препаратів» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Кравченко Наталія Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії пробіотиків Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Офіційні опоненти: Бітюцький Володимир Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та біотехнології Білоцерківського національного аграрного університету; Кушнір Ігор Михайлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

10 серпня 2022 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Кондратюка Вадима Миколайовича на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування енергетичного та протеїнового живлення райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss)» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Офіційні опоненти: Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор Інституту рибного господарства; Гуцол Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу інноваційних технологій заготівлі, зберігання, моніторингу якості сировини та кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; Худий Олексій Ігорович, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ознайомитися з дисертацією, рефератом, відгуками офіційних опонентів 1, 2, 3, висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації а також обліковою карткою можна буде за десять робочих днів до дати захисту на офіційному сайті Білоцерківського НАУ.

Ознайомитися з:
- відгуками 1, 2, 3

ОГОЛОШЕННЯ

30 вересня 2021 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації старшого викладача кафедри технології виробництва молока і м’яса БНАУ Безпалого Івана Федоровича на тему: «Експериментальне обґрунтування біотехнологічних прийомів для підвищення продуктивності бджіл і поліпшення якості меду в процесі його дозрівання» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Постоєнко Володимир Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича». Офіційні опоненти: Разанов Сергій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького  національного аграрного університету; Ковальський Юрій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри  технології виробництва продукції дрібних тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Недашківського Володимира Михайловича на тему: «Теоретичне і практичне обґрунтування використання у годівлі бджіл часткових замінників вуглеводного і білкового корму» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Постоєнко Володимир Олексійович, ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича», директор; доктор сільськогосподарських наук, професор Кучерявий Віталій Петрович, Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету, директор; доктор сільськогосподарських наук, професор Ковальський Юрій Володимирович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри технології виробництва продукції дрібних тварин.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2, 3
 
Время: 12 мая 2021 09:30 AM Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 964 3793 4357
Код доступа: 650047

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Федорченка Максима Миколайовича на тему: «Продуктивність та обмін речовин у молодняку кролів за згодовування вітамінно-мінеральної добавки» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії Цехмістренко Світлана Іванівна, Білоцерківський національний аграрний університет. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Кирилів Ярослав Іванович, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України; доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Лесик Ярослав Васильович, професор кафедри біології та хімії, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2
 
Время: 12 мая 2021 09:30 AM Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 964 3793 4357
Код доступа: 650047

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Цехмістренко Оксани Сергіївни на тему: «Біотехнологія одержання та використання пробіотиків з наночастинками селену та діоксиду церію у птахівництві» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Бітюцький Володимир Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри екології та біотехнології. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гунчак Алла Володимирівна, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії фізіології і біохімії живлення птиці; доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Кушнір Ігор Михайлович, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів; доктор сільськогосподарських наук, професор Данчук Вячеслав Володимирович, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБІП України, головний науковий співробітник.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2, 3
 
Время: 13 мая 2021 09:30 AM Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 990 7434 3727
Код доступа: 047141

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Сеніченка Віталія Юрійовича на тему: «Оцінка обміну поживних речовин та продуктивність корів і телят за використання мінерально-вітамінних добавок» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Романчук Людмила Донатівна, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Поліського національного університету. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин; доктор сільськогосподарських наук, професор Савчук Іван Миколайович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Полісся НААН, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів Поліського національного університету.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2
 
Время: 13 мая 2021 09:30 AM Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 990 7434 3727
Код доступа: 047141

ОГОЛОШЕННЯ

29 грудня 2020 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Вергелеса Олександра Петровича на тему: «Удосконалення схеми стимуляції суперовуляції у корів-донорів за використання біологічно активних речовин» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, профессор Шеремета Віктор Іванович Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Шаран Микола Михайлович, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біотехнології відтворення; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Троцький Петро Анатолійович, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

29 грудня 2020 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Новаковської Вікторії Юріївни на тему: «Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней» за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чорнолата Людмила Петрівна, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач лабораторії оцінки якості, безпеки кормів і сировини. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Засуха Юрій Васильович, Білоцерківський НАУ, професор кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства; доктор сільськогосподарських наук, професор Поліщук Анатолій Анатолійович, Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин, декан факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

05 листопада 2020 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Главатчук Віти Анатоліївни на тему «Ефективність використання ферментної композиції «Данамікс» в годівлі молодняку свиней» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Гуцол Анатолій Васильович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, провідний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський НАУ, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин; доктор сільськогосподарських наук, професор Карунський Олексій Йосипович, Одеський державний аграрний університет, професор кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

05 листопада 2020 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації Редьки Алли Іванівни на тему «Перетравність корму, обмін речовин і продуктивні якості курчат-бройлерів за використання сульфату і змішанолігандного комплексу Цинку» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Півторак Ярослав Іванович, Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, завідувач кафедри годівлі тварин і технології кормів; доктор сільськогосподарських наук, професор Поліщук Анатолій Анатолійович, Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

21 липня 2020 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації  Вовкогон Аліни Григорівни  на тему: «Теоретичне та практичне обґрунтування розробки біотехнологій іммобілізації клітин заквасок для кисломолочних напоїв» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Мерзлов Сергій Віталійович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан біолого-технологічного факультету. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Постоєнко Володимир Олексійович, ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича», директор; доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів; доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Кушнір Ігор Михайлович, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів.
Ознайомитися:
- відгуками 1, 2, 3

ОГОЛОШЕННЯ

06 лютого 2020 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації  Король-Безпалої Лесі Петрівни на тему: «Удосконалення біотехнології вирощування личинок Chironomus та використання їх у рибництві» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мерзлов Сергій Віталійович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан біолого-технологічного факультету. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Таргоня Василь Сергійович, Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого, провідний науковий співробітник; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Марценюк Наталія Олександрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

06 лютого 2020 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист дисертації  Ривака Ростислава Орестовича на тему: «Біотехнологія збагачення біомаси водорості Lemna minor Йодом та використання її за вирощування курчат-бройлерів» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мерзлов Сергій Віталійович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан біолого-технологічного факультету. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Постоєнко Володимир Олексійович, директор Інституту бджільництва імені П. І. Прокоповича; доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Кушнір Ігор Михайлович, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

16 травня 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Захарченко Катерини Вікторівни на тему «Біотехнологічний спосіб стимуляції росту поросят-сисунів біологічно активними препаратами» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Себа Микола Васильович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Шаран Микола Михайлович, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біотехнології відтворення; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Троцький Петро Анатолійович, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

ОГОЛОШЕННЯ

16 травня 2019 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Гейсун Анастасії Анатоліївни на тему «Біотехнологія одержання біомаси вермикультури за впливу Гуміліду та її використання для вирощування молодняку фазана мисливського» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Степченко Лілія Михайлівна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, завідувач кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Таргоня Василь Сергійович, Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вовкогон Аліна Григорівна, Білоцерківський національний аграрний університет, завідувач кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2
 

ОГОЛОШЕННЯ

05 липня 2018 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зала) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Бабкіної Марії Михайлівни «Біотехнологічні основи створення препаратів із бактерицидною активністю на основі модифікованих поліакцепторних сполук» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Головко А. М., доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Постоєнко В.О., доктор. с.-г. наук, професор; Данчук В.В., доктор с.-г. наук, професор, академік  Академії наук вищої освіти України.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

30 березня 2018 року о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Дацюк Інни Валеріївни «Використання преміксів Інтермікс в годівлі свиней при вирощуванні на м’ясо» за спеціальністю 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Мазуренко М.О., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Дяченко Л.С., доктор с.-г. наук, професор; Півторак Я.І., доктор с.-г. наук, професор.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

30 березня 2018 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Любасюка Назарія Васильовича «Використання білково-вітамінно-мінеральної добавки Інтермікс у годівлі свиней» за спеціальністю 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Гуцол А.В., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Засуха Ю.В., доктор с.-г. наук, професор; Поліщук А.А., доктор. с.-г. наук, професор.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

27 грудня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Бондаренко Владислави Вікторівни «Використання білково-вітамінної мінеральної добавки “Мінактивітˮ в годівлі молодняку свиней» за спеціальністю 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Гуцол А.В., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Бомко В.С., доктор с.-г. наук, професор; Поліщук А.А., доктор. с.-г. наук, професор.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

27 грудня 2017 року о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Хоменко Марини Олександрівни «Розробка біотехнологічного способу стимуляції заплідненості корів за використання нанокарбоксилатів мікроелементів» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Себа М.В., кандидат с.-г. наук, доцент. Офіційні опоненти: Шаран М.М., доктор с.-г. наук, професор; Троцький П.А., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

28 грудня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Білявцевої Вікторії Вікторівни «Продуктивність молодняку свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки “Енервікˮ» за спеціальністю 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Гуцол А.В., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Засуха Ю. В., доктор с.-г. наук, професор; Півторак Я.І., доктор с.-г. наук, професор.

Ознайомитися:

- відгуками 1,  2

НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"


 


ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 27.821.01


 

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
06.06.2022 № 530
 
Спеціалізовані вчені ради
з присудження наукового ступеня доктора наук
 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Білоцерківський національний аграрний університет
Д 27.821.01
Профіль ради: 03.00.20 «Біотехнологія», 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 27.821.01
 
Голова ради:
1. Мельниченко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, декан факультету, директор НДІ, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20.
 
Заступники голови:
2. Мерзлов Сергій Віталійович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, перший проректор, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20.
 
Вчений секретар:
3. Сломчинський Михайло Миколайович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02.
 
Члени ради:
4. Бітюцький Володимир Семенович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;
5. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;
6. Гуцол Анатолій Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля, спеціальність 06.02.02;
7. Засуха Юрій Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;
8. Ковтун Світлана Іванівна, д.с.-г.н., професор, перший заступник директора, Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця, спеціальність 03.00.20.
9. Недашківський Володимир Михайлович, д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;
10. Отченашко Володимир Віталійович, д.с.-г.н., доцент, начальник НДЧ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.02.02;
11. Соболєв Олександр Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;
12. Цехмістренко Оксана Сергіївна, д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;
13. Шаран Микола Михайлович, д.с.-г.н., професор, заступник директора, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.20.