НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Перелік освітніх компонент і програм практик. Спеціальність: 051 – ЕКОНОМІКА

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ І ПРОГРАМ ПРАКТИК
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

 

Обов'язкові компоненти
 
 
Вибіркові компоненти

 

 
Програми практик