НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Перелік освітніх компонент і програм практик. Спеціальність: 073 – МЕНЕДЖМЕНТ

 
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ І ПРОГРАМ ПРАКТИК
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
 
 
Обов'язкові компоненти
 
 
Вибіркові компоненти
 
 
 
Програми практик