НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Перелік освітніх компонент і програм практик. Спеціальність: 201 – АГРОНОМІЯ

 
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «АГРОНОМІЯ»
 
Обов’язкові дисципліни
 
Вибіркові дисципліни
 
 
Програми практик