НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів наукових конференцій

Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2022 р

Реалізація державної антикорупційної політики у національному та міжнародному вимірі: матеріали всеукраїнського круглого столу, 9 грудня 2022 р.

Інновації у садово-парковому господарстві України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 26 жовтня 2022 р.

Сучасний розвиток ветеринарної медицини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, менеджменту, публічного управління в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Сільське господарство в умовах глобальних викликів: стратегічні пріоритети та загрози: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2022 р.