НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів наукових конференцій

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та садово-парковому господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і молодих вчених, 17 листопада 2022 р.

Сучасний розвиток ветеринарної медицини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, менеджменту, публічного управління в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Сільське господарство в умовах глобальних викликів: стратегічні пріоритети та загрози: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2022 р.

Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2022 р.

Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 квітня 2022 р.