НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів наукових конференцій

Сучасний стан, проблеми і перспективи лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14 квітня 2023 р.

Актуальні проблеми права, психології та педагогіки в умовах війни: матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 13-14 квітня 2023 р.

Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції, 23-24 березня 2023 р.

Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2023 р.

Землевпорядна галузь України: здобутки, виклики та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 березня 2023 р.

Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2022 р.

Реалізація державної антикорупційної політики у національному та міжнародному вимірі: матеріали всеукраїнського круглого столу, 9 грудня 2022 р.

Інновації у садово-парковому господарстві України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 26 жовтня 2022 р.

Сучасний розвиток ветеринарної медицини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р.