НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів конференцій здобувачів вищої освіти

Актуальні питання розвитку аграрного та земельного права: національний і міжнародний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2022 р.

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та садово-парковому господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і молодих вчених, 17 листопада 2022 р.

Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і молодих вчених, 17 листопада 2022 р.

Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2022 р.

Актуальні проблеми ветеринарної медицини: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 17 листопада 2022 р.

Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2022 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні проблеми ветеринарної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні питання розвитку аграрного та земельного права: національний і міжнародний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р.