НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів конференцій здобувачів вищої освіти

Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Актуальні проблеми ветеринарної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Актуальні питання законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Ad linguas et culturas per cognitionem (до мов і культур через пізнання): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 24 квітня 2024 р.

Актуальні питання розвитку аграрного та земельного права: національний і міжнародний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 16 листопада 2023 р.

Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 16 листопада 2023 р.

Актуальні проблеми ветеринарної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 16 листопада 2023 р.