НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Електронні видання матеріалів конференцій здобувачів вищої освіти

Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні питання законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні проблеми ветеринарної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву: Ad linguas et culturas per cognitionem(до мов і культур через пізнання): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву: Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Молодь – аграрній науці і виробництву. Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2023 р.

Актуальні питання розвитку аграрного та земельного права: національний і міжнародний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2022 р.

Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та садово-парковому господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і молодих вчених, 17 листопада 2022 р.

Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і молодих вчених, 17 листопада 2022 р.