НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Шупик Сергій Миколайович

 
Разова ДФ 27.821.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шупика Сергія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
 
Голова спецради: доктор екон. наук, професор Свиноус Іван Вікторович
Контактний телефон: (097)478-96-80
 
 
 
 
Код та назва спеціальності: 073 «Менеджмент»
 
Шифр та назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
 
Здобувач ступеня PhD: Шупик Сергій Миколайович
 
Тема дисертаційної роботи: «Стратегічне управління розвитком молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах»
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету Варченко Ольга Миронівна
 
Дата та час захисту: 28.12.2021 р. об 1100.
 
Захист буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.
 
Подключиться к Zoom
Идентификатор конференции: 933 2356 1361
Код доступа: 352452
 
 
МАТЕРІАЛИ: