НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Свиноус Надія Іванівна

 
Разова ДФ 27.821.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Свиноус Надії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
 
 
Голова спецради: доктор економічних наук, професор Гринчук Юлія Сергіївна
Контактний телефон: (096) 2944127
 
 
 
 
Код та назва спеціальності: 073 «Менеджмент»
 
Шифр та назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» 
 
Здобувач ступеня PhD: Свиноус Надія Іванівна
 
Тема дисертаційної роботи: «Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств»
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету Варченко Ольга Миронівна
 
Дата та час захисту: 14.09.2021 р. о 0900.
 
Захист відбудеться за адресою: Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1, центральний корпус (конференц-зала).
 
 
МАТЕРІАЛИ: