НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Поляков Владислав Іванович

 
Разова ДФ 27.821.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Полякова Владислава Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія»
 
Голова спецради: доктор с.-г. наук, професор Грабовський Микола Борисович
Контактний телефон: (096) 316-07-85
 
 
Код та назва спеціальності: 201 «Агрономія»
Шифр та назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»
Здобувач ступеня PhD: Поляков Владислав Іванович
Тема дисертаційної роботи: «Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України»
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету Карпук Леся Михайлівна.
Дата та час захисту: 20.08.2021 р. об 1100.
Захист відбудеться за адресою: Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1, центральний корпус (конференц-зала).
 
МАТЕРІАЛИ: