НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

АСПІРАНТИ

 
АСПІРАНТИ 
 
Шифр
спеціальності
Назва освітньо-наукової програми
Факультет
Підрозділ (кафедра)
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий керівник
Тема дисертації
1.
051 Економіка
Економіка
економічний
публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки
Осипенко
Богдан
Романович
доктор економічних наук, професор
Т.В. Сокольська
Формування механізмів державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2019 р., протокол № 4).
обліку і оподаткування
Семисал 
Анна
Вікторівна
доктор економічних наук, професор
І.В. Свиноус
Економічний механізм формування та функціонування ринку молока (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 30.11.2020 р., протокол № 6).
обліку і оподаткування
Борщик
Василь Михайлович
доктор економічних наук, професор
І.В. Свиноус
Організаційно-економічні засади регулювання ринку овочів в Україні (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 25.11.2021 р., протокол № 3).
економіки та економічної теорії
Никоненко Оксана Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
О.А. Шуст
Організаційно-економічні засади формування системи продовольчої безпеки України в умовах глобалізації
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 25.11.2021 р., протокол № 3).
обліку і оподаткування
Шипиліна 
Олеся
Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
І.В. Свиноус
Формування та функціонування організаційно-економічного механізму продовольчого забезпечення населення України (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 28.07.2022 р., протокол № 10).
публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки
Даценко
Ігор
Васильович
доктор економічних наук, професор
І.М. Паска
Економічний механізм функціонування ринку соняшника (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 4).
фінансів, банківської справи та страхування
Дробович 
Юрій
Юрійович
доктор економічних наук, професор
О.М. Варченко
Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку сільських територій
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 4).
обліку і оподаткування
Ситник
Валерій Григорович
кандидат економічних наук, доцент
О.Ю. Гарвик
Економічний механізм функціонування ринку насіння зернових культур
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 4).
2.
073 Менеджмент
Менеджмент
економічний
фінансів, банківської справи та страхування
Бачинський
Роман
Леонідович
доктор економічних наук, професор
О.М. Варченко
Організаційно-економічне забезпечення еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств України
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 12.06.2019 р., протокол № 10).
економіки та економічної теорії
Гордієнко 
Юрій 
Петрович
доктор економічних наук, професор
О.А. Шуст
Організаційно-економічні засади розвитку фермерських господарств в Україні
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 15.09.2020 р., протокол № 5).
фінансів, банківської справи та страхування
Головашенко Юрій Валентинович
доктор економічних наук, професор
О.М. Варченко
Управління розвитком інфраструктурного забезпечення сільських територій
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 16.06.2021 р., протокол № 13).
обліку і оподаткування
Ланченко 
Олексій Васильович
доктор економічних наук, професор
І.В. Свиноус
Управління інноваційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 16.06.2021 р., протокол № 13).
фінансів, банківської справи та страхування
Надводнюк 
Ольга Олександрівна
доктор економічних наук, професор
О.М. Варченко
Управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 25.11.2021 р., протокол № 3).
економіки та економічної теорії
Антонюк
Ганна Олександрівна
доктор економічних наук, професор
О.А. Шуст
Управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 28.07.2022 р., протокол № 10).
економіки та економічної теорії
Гомон 
Олександр Вікторович
доктор економічних наук, професор
О.А. Шуст
Інституційне забезпечення управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 28.07.2022 р., протокол № 10).
обліку і оподаткування
Костюк
Оксана Миколаївна
доктор економічних наук, професор
І.В. Свиноус
Управління ризиками виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 28.07.2022 р., протокол № 10).
менеджменту
Вихор
Владислав Миколайович
доктор економічних наук, професор
Ю.С. Гринчук
Формування нової парадигми стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств (затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 4).
фінансів, банківської справи та страхування
Ступка
Віталій Володимирович
доктор економічних наук, професор
О.М. Варченко
Управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах цифровізації 
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 4).
менеджменту
Лаге 
Шлапацький 
Іван
доктор економічних наук, професор
Ю.С. Гринчук
Розвиток моделі корпоративної соціальної відповідальності в системі управління сільськогосподарським підприємством
(затверджена на засіданні вченої ради економічного факультету 21.11.2022 р., протокол № 3).
3.
101 Екологія
Екологія
екологічний
загальної екології та екотрофології
Воробйов Володимир Ігорович
доктор с.-г. наук, профессор 
В.І. Дубовий
Екологічна оцінка і добір морозо- та зимостійких рослин озимих зернових культур
(затверджена на засіданні вченої ради екологічного факультету 16.11.2020 р., протокол № 3).
Ляшинська Олена Володимирівна
доктор с.-г. наук, профессор
В.І. Дубовий
Агроекологічна оцінка мулових масс стічних вод при вирощуванні сільськогосподарських культур
(затверджена на засіданні вченої ради екологічного факультету 26.11.2021 р., протокол № 3).
Холоденко 
Іван
Володимирович
доктор с.-г. наук, профессор 
В.І. Дубовий
Агроекологічна оцінка мулових мас стічних вод при вирощуванні гречки в умовах Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради екологічного факультету 17.11.2022 р., протокол № 3).
4.
201 Агрономія
Агрономія
агробіотехнологічний
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Філіцька Олександра Олександрівна
кандидат с.-г. наук, доцент
М.В. Лозінський
Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 19.11.2018 р., протокол № 6).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Потапов 
Арсеній Владиславович
доктор с.-г. наук, професор
М.Б. Грабовський
Оптимізація елементів технології вирощування буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України. 
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 07.06.2019 р., протокол № 12).
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Гетьман
Ольга Олександрівна
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
В.В. Кириленко;
кандидат с.-г. наук, доцент
М.В. Лозінський
Прояв цінних господарських ознак у гібридних поколіннях Triticum аestivum за використання Triticum spelta L. 
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 28.10.2019 р., протокол № 3).
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Заїка
Наталія Валеріївна
доктор с.-г. наук, професор
Л.М. Карпук
Екологічні аспекти вирощування спельти в умовах Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 28.10.2019 р., протокол № 3).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Німенко 
Сергій
Сергійович
доктор с.-г. наук, професор
М.Б. Грабовський
Формування продуктивності сої залежно від елементів органічної технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 28.10.2019 р., протокол № 3).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Степаненко Микола Володимирович
доктор с.-г. наук, професор
М.Б. Грабовський
Оптимізація технології вирощування кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах правобережного Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 27.08.2020 р., протокол № 1).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Мостипан 
Олена 
Валеріївна
доктор с.-г. наук, професор
М.Б. Грабовський
Формування продуктивності сортів сої залежно від технологічних прийомів вирощування
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 10.11.2020 р., протокол № 4).
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Самойлик 
Майя Олександрівна
кандидат с.-г. наук, доцент
М.В. Лозінський
Селекційна цінність вихідного матеріалу Triticum aestivum L. створенного за гібридизації різних екотипів 
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 10.11.2020 р., протокол № 4).
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Тітаренко 
Віктор Анатолійович
доктор с.-г. наук, професор
Л.М. Карпук
Вивчення елементів технології вирощування павловнії в умовах Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 10.11.2020 р., протокол № 4).
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Петракова 
Олена Олександрівна
доктор с.-г. наук, професор
Л.М. Карпук
Встановлення закономірностей формування врожаю та якості насіння буряків цукрових за вирощування direct method (безвисадковим) способом в умовах зміни клімату в зоні Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 22.11.2021 р., протокол № 4).
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Федорченко Микола Миколайович
доктор с.-г. наук, професор
Л.М. Карпук
Удосконалення елементів технології вирощування проса за органічного виробництва в умовах Правобережного Лісостепу (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 22.11.2021 р., протокол № 4).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Войтко 
Андрій Володимирович
доктор с.-г. наук, професор
С.П. Вахній
Оптимізація агротехнічних заходів вирощування пшениці ярої в умовах Правобережного Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 22.11.2021 р., протокол № 4).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Засуха
Андрій Анатолійович
доктор с.-г. наук, професор
С.П. Вахній
Обґрунтування елементів технології вирощування кукурудзи як зернової та енергетичної культури (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 24.06.2021 р., протокол № 14).
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Зінченко
Сергій
Вікторович
кандидат с.-г. наук, доцент
М.В. Лозінський
Особливості добору вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої озимої в Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 22.11.2021 р., протокол № 4).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Басюк 
Павло 
Леонідович
доктор с.-г. наук, професор
М.Б. Грабовський
Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від застосування мікродобрив та регуляторів росту рослин (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 23.11.2022 р., протокол № 5).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Михайлюк Дмитро Віталійович
кандидат с.-г. наук, доцент
В.С. Хахула
Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 23.11.2022 р., протокол № 5).
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Скиба
Богдан Віталійович
кандидат с.-г. наук, доцент
М.В. Лозінський
Створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 23.11.2022 р., протокол № 5).
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Федорченко Ярослава
Олегівна
доктор с.-г. наук, професор
Л.М. Карпук
Удосконалення елементів технології вирощування гречки за органічного виробництва в умовах Лісостепу Правобережного
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 23.11.2022 р., протокол № 5).
технологій у рослинництві та захисту рослин
Козачук 
Сергій Михайлович
доктор с.-г. наук, професор
С.П. Вахній
Впровадження елементів органічної технології за вирощування сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу України
(затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 30.11.2022 р., протокол № 6).
генетики, селекції та насінництва с.-г. культур
Малик
Дмитро Анатолійович
кандидат с.-г. наук, доцент
С.С. Шох
Створення та оцінка вихідного матеріалу ріпаку для селекції на збільшення адаптивного потенціалу (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 23.11.2022 р., протокол № 5).
5.
206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
агробіотехнологічний
садово-паркового господарства
Іллючок Володимир Сергійович
доктор с.-г. наук, доцент
А.Б. Марченко
Пам’ятки природи Київщини (ретроспективний аналіз, структура дендрофлори, комплексна оцінка, реставрація та консервація) (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 30.11.2022 р., протокол № 6).
Роспутній 
Євгеній Михайлович
доктор с.-г. наук, доцент
А.Б. Марченко
Культивована дендрофлора вічнозелених листяних рослин та перспективи її використання в благоустрої урбоекосистем (затверджена на засіданні вченої ради агробіотехнологічного факультету 30.11.2022 р., протокол № 6).
6.
204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
біолого-технологічний
технології кормів, кормових добавок та годівлі тварин
Захлівна 
Катерина Андріївна
кандидат біологічних наук, доцент
П.М. Каркач
Вплив факторів середовища на ембріональний та постембріональний розвиток сільськогосподарської птиці (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 28.05.2019 р., протокол № 10).
технології виробництва продукції птахівництва та свинарства
Захарчук 
Михайло Сергійович
доктор с.-г. наук, професор
В.С. Бомко
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості бройлерів за різних способів і форм введення Купруму в комбікорм
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 24.12.2019 р., протокол № 6).
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
Осіпенко 
Інна Станіславівна
доктор с.-г. наук, професор
С.В. Мерзлов
Оптимізація біотехнології підготовки субстрату для вермикультивування та встановлення ефективності її застосування в годівлі курчат-бройлерів 
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.11.2020 р., протокол № 5).
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
Ковтун
Павло Валерійович
доктор с.-г. наук, професор
С.В. Мерзлов
Біотехнологія одержання білково-мінеральної біомаси вермикультури та її використання під час вирощування курчат-бройлерів (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.11.2020 р., протокол № 5).
технології виробництва молока та м’яса
Скляренко Володимир Юрійович
кандидат с.-г. наук, доцент 
О.В. Борщ
Обґрунтування ефективних елементів технології вирощування високопродуктивних корів (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.11.2020 р., протокол № 5).
безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів
Біла
Вікторія Вікторівна
кандидат с.-г. наук, доцент 
Г.В. Мерзлова
Удосконалення способів стабілізації заквасок для технології сирів (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 29.11.2021 р., протокол № 5).
генетики, розведення та селекції тварин
Чернега 
Яна
Олегівна
доктор с.-г. наук, доцент 
Р.В. Ставецька
Селекційно-генетичні особливості та адаптаційна здатність кіз зааненської породи
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 29.11.2021 р., протокол № 5).
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
Смейко 
Ігор
Віталійович
доктор с.-г. наук, професор
С.В. Мерзлов
Удосконалення біотехнології збагачення біомаси спіруліни мікроелементами та її використання для підсисних телят 
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 29.06.2021 р., протокол № 13).
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
Григораш 
Юрій
Вікторович
доктор с.-г. наук, професор
С.В. Мерзлов
Розробка біотехнології біомаси спіруліни із підвищеним вмістом Сульфуру та її застосування за вирощування собак
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 29.06.2021 р., протокол № 13).
екологічний
іхтіології та зоології
Жарчинська Валерія
Сергіївна
доктор ветеринарних наук, професор
Н.Є. Гриневич
Розробка біотехнологічного способу профілактики мікозів представників родини Parastacidae та Astacidae в умовах аквакультури
(затверджена на засіданні вченої ради екологічного факультету 26.11.2021 р., протокол № 3).
біолого-технологічний
безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів
Германська
Ірина
Іванівна
кандидат с.-г. наук, доцент 
Ю.О. Машкін
Удосконалення біотехнології стабілізованих біодобавок на основі вермикультури та застосування їх за вирощування перепелів 
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 16.06.2022 р., протокол № 9).
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
Міщенко
Олена
Петрівна
доктор с.-г. наук, професор
С.В. Мерзлов
Удосконалення біотехнології іммобілізації закваски для сметани (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 16.06.2022 р., протокол № 9).
безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів
Германський
Ігор
Юхимович
кандидат с.-г. наук, доцент 
Г.В. Мерзлова
Біотехнологія стабілізованої закваски для ряжанки
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.10.2022 р., протокол № 2)
безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів
Міщенко
Василь Васильович
кандидат с.-г. наук, доцент 
Г.В. Мерзлова
Біотехнологія кормової добавки коензимів та використання її під час вирощування малька коропа (затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.10.2022 р., протокол №2)
технології кормів, кормових добавок та годівлі тварин
Данильченко Юлія 
Анатоліївна
доктор с.-г. наук, доцент 
В.М. Недашківський
Продуктивність та обмін речовин у курчат-бройлерів за згодовування розчинної фракції гідролізату відходів риби
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.10.2022 р., протокол № 2).
технології виробництва продукції птахівництва та свинарства
Качур
Андрій Сергійович
кандидат с.-г. наук, доцент 
Ю.О. Машкін
Удосконалення біотехнології черв’яків на зіпсованих рослинних кормах та використання біомаси вермикультури за вирощування креветки 
(затверджена на засіданні вченої ради біолого-технологічного факультету 27.10.2022 р., протокол № 2).
7.
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
факультет ветеринарної медицини
хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин
Тодосюк 
Тетяна
Петрівна
доктор ветеринарних наук, професор, академік
М.В. Рубленко
Застосування біоінженерних композитів на основі гідроксиапатиту, колагену і фібрину для оптимізації регенерації тканин опорно-рухового апарату в тварин (затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 28.11.2019 р., протокол № 4).
епізоотології та інфекційних хвороб
Пантелеєнко Ольга Володимирівна
кандидат ветеринарних наук, доцент
Т.М. Царенко
Еколого-епізоотологічний моніторинг, вдосконалення діагностики, лікування та профілактики Лейм-бореліозу у тварин
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 28.10.2020 р., протокол № 4).
епізоотології та інфекційних хвороб
Шевченко Максим
Віталійович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Т.М. Царенко
Значення мікроорганізмів у етіології і патогенезі ураження епітеліальних тканин у собак і котів
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 28.10.2020 р., протокол № 4).
мікробіології та вірусології
Чемеровська 
Ірина
Олегівна
доктор ветеринарних наук, доцент 
І.О. Рубленко
Бактеріологічна аутентифікація ентеробактерій у фекаліях диких і свійських тварин та їх антибіотикорезистентність 
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2021 р., протокол № 4).
мікробіології та вірусології
Болібрух 
Марія
Олегівна
доктор ветеринарних наук, доцент 
І.О. Рубленко
Визначення мікрофлори та резистентності до антимікробних препаратів за діареї у свиней (затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2022 р., протокол № 4).
епізоотології та інфекційних хвороб
Боярчук
Валерія
Сергіївна
кандидат ветеринарних наук, доцент
Т.М. Царенко
Удосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційного перитоніту котів (затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2022 р., протокол № 4).
пропевдевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І. Левченка
Гоцуляк 
Максим Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор
В.В. Сахнюк
Клініко-експериментальне обґрунтування діагностики, лікування та профілактики порушень D–вітамінного і кальцієво-фосфорного метаболізму у кіз
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2022 р., протокол № 4).
пропевдевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І. Левченка
Пундор 
Мирон Степанович
доктор ветеринарних наук, професор
В.В. Сахнюк
Клініко-експериментальне обґрунтування діагностики, лікування та профілактики за хвороб передшлунків у кіз
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2022 р., протокол № 4).
мікробіології та вірусології
Савченюк Михайло Олександрович
доктор ветеринарних наук, професор
Л.Є. Корнієнко,
кандидат ветеринарних наук, доцент
В.М. Зоценко
Мікробіологічна характеристика Streptococcus suis, його ідентифікація методом ПЛР, антибіотикорезистентність та поширеність у господарствах України (затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2022 р., протокол № 4).
8.
212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
факультет ветеринарної медицини
ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського
Конопелько 
Аліна
Василівна
доктор ветеринарних наук, професор
В.П. Лясота
Ветеринарно-санітарна оцінка ефективності застосування пробіотику «Субтіформ-БТУ» у птахівництві
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 28.11.2019 р., протокол № 4).
Богатко 
Альона 
Федорівна
доктор ветеринарних наук, професор
В.П. Лясота
Безпечність та якість продуктів забою курчат-бройлерів за збагачення раціону про біотичним біопрепаратом «Субтіформ»
(затверджена на засіданні вченої ради факультету ветеринарної медицини 30.11.2021 р., протокол № 4).