Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Публікації НПП БНАУ у Scopus і WoS

Науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти і студенти університету виконують науково-дослідну роботу результати якої публікують у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, у т.ч. таких що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science 

Перелік публікацій НПП БНАУ у виданнях що індексуються у наукометричних базах Scopus та/або  Web of Science (станом на 12.07.2017)