Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

НТТМ

 

Наукове  товариство творчої молоді Білоцерківського національного аграрного університету НТТМ БНАУ є однією з форм студентської самоорганізації і самоуправління у галузі наукової роботи, яка сприяє підвищенню інтересу до науково-дослідної діяльності та зростанню творчої ініціативи у студентської та аспірантської молоді університету.

Метою діяльності НТТМ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвитку у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризації різних галузей науки у навчальному закладі, розвитку інноваційної діяльності, організаційної допомоги керівництву БНАУ в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Відповідно до своєї мети діяльності та завдань НТТМ БНАУ:

 • організовує роботу осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ, в наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
 • організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
 • бере участь та сприяє розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями різних форм господарювання;
 • співпрацює та координує свою роботу з науковими товариствами інших вищих навчальних закладів;
 • сприяє виданню наукових праць студентів і аспірантів, а також їх розміщенню на веб-сайті Університету;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в університеті;
 • висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті БНАУ, в університетській газеті «Університет», а також в інших засобах масової інформації;
 • поширює серед студентів і аспірантів університету інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України та інших країн;
 • за дорученням керівництва вищого навчального закладу розповсюджує інформацію серед студентів Університету про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
 • співпрацює з науково-дослідною частиною БНАУ.

 

Члени НТТМ БНАУ мають право:

 • обирати та бути обраними у Раду НТТМ;
 • брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною діяльністю НТТМ, та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 • виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить НТТМ;
 • бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;