НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Студентське наукове товариство

 

 
 
З метою ефективної реалізації науково-дослідницької діяльності студентів в Білоцерківському національному аграрному університеті створено і успішно функціонує наукове студентське товариство.
Студентське наукове товариство (СНТ) є науковим об'єднанням студентів Білоцерківського національного аграрного університету, які беруть активну участь в науково-організаційній та дослідницькій роботі.
 
 
Куманська Юлія Олександрівна​​,
координатор СНТ, канд. с.-г. наук, асистент
 

Єлчева Катерина,
голова Ради СНТ, студентка 4 курсу факультету ветеринарної медицини
 

Ярова Єлізавета, 
студентка 4 курсу екологічного факультету
 

Поночовна Вероніка, 
студентка 3 курсу факультету права та лінгвістики
 

Клочко Аліна,
студентка 4 курсу біолого-технологічного факультету
 

Хилобока Марина, 
студентка 4 курсу біолого-технологічного факультету
 

Малишко Вячеслав,
магістрант агробіотехнологічного факультету

 

Олещенко Людмила,
студентка 4 курсу економічного факультету

Діденко Валентин, студент 3 курсу факультету права та лінгвістики


Метою діяльності СНТ є створення умов для розкриття творчих здібностей і виховання студентської молоді, збереження і поповнення на цій основі інтелектуального потенціалу БНАУ, стимулювання роботи кафедр з організації науково-дослідної роботи студентів, сприяння роботі Університету щодо підвищення якості підготовки фахівців з вищою професійною освітою, подальшого розвитку інтеграції науки і освіти.


Функції СНТ БНАУ:

Наукова
 • Залучає студентів до науково-організаційної, науково-дослідної, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної діяльності.
 • Розробляє і реалізує програми, мета яких - підвищення наукового потенціалу студентів Університету.
 • Здійснює моніторинг потреб Університету та зовнішніх організацій в результатах науково-дослідної роботи студентів, ринку наукових студентських проектів, можливостей фінансової та іншої підтримки студентських наукових розробок, що здійснюються в Університеті.
Організаційна:
 • Бере участь у плануванні та організації науково-дослідницької, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної та іншої діяльності студентів Університету.
 • Розробляє інформаційно-методичну, нормативну та організаційно-розпорядчу документацію та рекомендації щодо здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів Університету, проводить методичну та консультаційну роботу із студентами Університету.
 • Проводить студентські наукові заходи в Університеті (конференції, «круглі столи», семінари, конкурси студентських наукових робіт, конкурси бізнес-проектів, дискусійні клуби та ін.).
 • Забезпечує науково-організаційний супровід і підтримку студентських наукових проектів та робіт, виконаних студентами Університету в самостійному науковому пошуку.
 • Налагоджує зв'язки з СНТ інших вищих навчальних закладів, вивчає їх досвід організації науково-дослідної роботи студентів з метою реалізації спільних проектів і впровадження нових форм і методів в роботу СНТ БНАУ.
 • Здійснює організаційну та інформаційну підтримку наукових заходів, що проводяться кафедрами та іншими науковими підрозділами Університету.
 • Надає науково-організаційну підтримку студентам Університету при підготовці наукових робіт для участі в міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах на кращу наукову роботу студентів.
 • Підтримує систему зворотного зв'язку СНТ зі студентами БНАУ, структурними підрозділами Університету, а також зовнішніми організаціями з метою підвищення ефективності НДРС Університету.
Інформативна:
 • Привертає студентів до участі у внутрішньовузівських, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських заходах, а також в організації та проведенні подібних заходів в БНАУ.
 • Веде постійне оновлення баз даних про конкурси наукових робіт студентів, студентські наукові конференції, семінари та інші наукові заходи; а також про організації, що підтримують роботу вузів в області. НДРС.
 • Здійснює інформаційний супровід НДРС і власної діяльності.
 • Координує роботу постійно діючих студентських гуртків, проблемних груп з актуальних проблем науки.
 • Готує матеріали для наукового розділу інтернет-порталу та періодичних видань БНАУ.

  

На засіданнях Ради молодих вчених і Студентського наукового товариства обговорюються майбутні наукові проекти, створюються ініціативні групи для допомоги в організації науково-практичних заходів.

Наукові дослідження студентів проводяться під керівництвом науково-педагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії,  81 навчально-науковій філіях кафедр на виробництві, ННДЦ БНАУ, ветеринарній і юридичний клініках, в 52 наукових гуртках. Всього до наукової роботи щорічно залучено 2100 студентів, які активно працюють над дослідженням і розробкою держбюджетних, наукових комплексних кафедральних тем.

За результатами наукової діяльності 50 студентів і 80 молодих вчених виступили з доповідями на 38 міжвузівських конференціях, науково-практичних семінарах в межах України.

   

Щорічно проходять науково-практичні конференції, де працює 37 секцій, участь у конференціях беруть близько 2100 студентів, з доповідями виступають до 800 студентів.  Нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів, подяками більше 100 студентів щороку.

      

Студенти-члени СНТ беруть активну участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, де предсавляють щорічно до 20 проектів, виборюють переможні місця.

У Білоцерківському НАУ діє система підтримки, морального та матеріального заохочення студентів до науково-дослідницької роботи. На День студента і День науки нагороджуться спеціальними призами та грошовими преміями студенти і аспіранти, які беруть активну участь у науковій роботі, успішно презентують результати свої досліджень на конкурсах і різних науково-практичних заходах.

   

  

Найкращі студенти, члени СНТ, які активно займаються науково-дослідною роботою, виступають на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових студентських робіт після закінчення університету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру.

 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 20192020 н.р.

№ з/п

ПІБ студента

ПІБ наукового керівника, посада

Галузь

Диплом

1

Приймак Діана Олександрівна

Грабовський М.Б.., д-р с.-г. наук, доцент

Агрономія

ІІ ступен

2

Канюк Артем В’ячеславович

Олешко О.А., канд. с.-г. наук, доцент

Водні біоресурси та аквакультура

ІІІ ступеня

3

Воробей Єлізавета Сергіївна  

 

Мельник А.Ю., канд. вет. наук, доцент

Ветеринарна медицина

ІІІ ступеня

4

Мельниченко Оксана Олегівна

 

Настіна О.І., канд. юр. наук, доцент

Право

ІІІ ступеня

 


Вітаємо талановиту молодь університету з перемогами у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Нещодавно у базових навчальних закладах відбулися підсумкові науково-практичні конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей 2020–2021 н.р.

Цьогоріч у базові навчальні заклади на ІІ тур Конкурсу було відправлено 18 робіт від Білоцерківського НАУ!

Наші студенти разом з науковими керівниками доклали максимум зусиль задля кращого результату!

За результатами Конкурсу переможцями стали:

Наталія Кривенко – студентка 4(М) курсу факультету ветеринарної медицини, яка виборола диплом І ступеня зі спеціальності "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" з науковою роботою  "Оцінка показників якості та безпечності продуктів забою свиней за ехінококозу" (науковий керівник – Н.В.Тишківська, канд. вет. наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського).

Яна Майстрова – студентка 4 (М) факультету ветеринарної медицини, яка виборола диплом ІІ ступеня зі спеціальності "Ветеринарна медицина" з науковою роботою  "Моніторинг інформативності ензимодіагностики за внутрішніх хвороб дрібних домашніх тварин” (науковий керівник – Н.В. Вовкотруб, канд. вет. наук, доцент кафедри кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.).

Вікторія Скрипак – студентка 4 курсу агробіотехнологічного факультету, яка виборола диплом ІІ ступеня зі спеціальності "Садово-паркове господарство" з науковою роботою

"Аналіз таксономічного складу і просторової структури сирінгарію державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України та шляхи його оптимізації" (науковий керівник – Л.П. Іщук, д-р біол. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства).

Олена Петриченко – магістрантка агробіотехнологічного факультету, яка виборола диплом ІІІ ступеня зі спеціальності "Геодезія та землеустрій" диплом ІІІ ступеня з науковою роботою "Удосконалення методичних підходів управління міським землекористуванням" (науковий керівник – Т.М.Прядка, канд. екон. наук, доцент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру).

Альона Денисенко – студентка 3 курсу екологічного факультету, яка виборола диплом ІІІ ступеня зі спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" з науковою роботою "Моніторинг чинників, що формують оптимальні умови утримання Cherax quadricarinatus в експериментальних умовах” (науковий керівник – Н.Є. Гриневич , д-р. вет. наук, професор кафедри іхтіології та зоології).

Вітаємо наших переможців та зичимо не втрачати внутрішньої мотивації та рухатися лише вперед!