Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари


ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ,
ПРАВОВИЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІРИ

30 листопада 2017 року


Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

23 листопада 2017 року


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ В УКРАЇНІ


ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ, БЕЗПЕКА
ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ


ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА У ЛАНДШАФТНІЙ СФЕРІ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО
І ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ
ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Науково-практична конференція
«ІХТІОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ – НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ОСНОВА РИБНИЦТВА»,
присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології
та зоології і 60-річчю від дня народження доктора
біологічних наук, професора
КЛИМЕНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА
24 жовтня 2017 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


ПРОГРАМА

 
 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


 

 

 


Міжнародна науково-практична конференція
«П’яті Бердяєвські читання»
31 травня 2017 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


ПЛАН
проведення міжнародних, республіканських, факультетських, науково-практичних конференцій,
семінарів, шкіл передового досвіду, студентських науково-практичних конференцій, фестивалів,
спортивних змагань Білоцерківського національного аграрного університету на 2017 рік