Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари

 

 
 
 
 
 

Міжнародна
науково-практична конференція студентів

18 квітня 2019 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ,
ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ


ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ


ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


AD LINGUAS ET CULTURAS PER COGNITIONEM
(ДО МОВ І КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ)


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР


Міжнародна
науково-практична конференція магістрантів

 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
 
 
 
 
 


 
 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


 
 
 
ПРОГРАМИ:
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів і докторантів 
«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
 
18 та 23 травня 2017 року​

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
 
 
 
 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»