Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари

 

Міжнародна
науково-практична конференція магістрантів

22 листопада 2018 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ,
ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ
ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР


"ПРОБЛЕМИ ГОДІВЛІ ТВАРИН В УМОВАХ ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА"

Міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 80-річчю від дня народження
видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора
Дяченка Леоніда Сидоровича

01–02 лютого 2019 року


Міжнародна науково-практична конференція
«Аграрна освіта та наука:
досягнення, роль, фактори росту»

27-28 вересня 2018 року

 

ПРОГРАМА
ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ ТА КРУГЛОГО СТОЛУ

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сучасний розвиток ветеринарної медицини
та технологій тваринництва

 

Сучасний розвиток ветеринарної медицини
та технологій тваринництва. Інноваційні
технології в харчових технологіях

 

Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології.
Землеустрій та кадастри у сучасних умовах:
проблеми та вирішення

 

Стратегічні пріоритети розвитку
аграрної освіти та науки в інноваційному
розвитку агросфери

 

Інноваційні технології в агрономії,
агрохімії та екології

 

Інноваційні психолого-педагогічні,
лінгвістичні та правові засади аграрної науки
в умовах міжкультурної аграрної комунікації

 

Інноваційні психолого-педагогічні,
лінгвістичні та правові засади аграрної науки
в умовах міжкультурної аграрної комунікації


International Scientific Conference
«Agrarian education and science:
achievement, role, growth factors»
September 27-28, 2018


Міжнародна науково-практична конференція

 
 
 

ПРОГРАМИ:
Міжнародна науково-практична
конференція

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

15 лютого 2018 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


Международная
научно˗практическая конференция

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ

15 февраля 2018


International Scientific-Practical Conference

CURRENT PROBLEMS OF
AGRICULTURE AND TRANING
SPESIALISTS FOR AGRICULTURE

February 15, 2018


ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ,
ПРАВОВИЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІРИ

30 листопада 2017 року


Державна науково-практична конференція

АГРАРНА НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

23 листопада 2017 року


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ В УКРАЇНІ


ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ, БЕЗПЕКА
ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ


ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА У ЛАНДШАФТНІЙ СФЕРІ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО
І ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ
ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Науково-практична конференція
«ІХТІОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ – НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ОСНОВА РИБНИЦТВА»,
присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології
та зоології і 60-річчю від дня народження доктора
біологічних наук, професора
КЛИМЕНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА
24 жовтня 2017 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


ПРОГРАМА

 
 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


 

 

 


Міжнародна науково-практична конференція
«П’яті Бердяєвські читання»
31 травня 2017 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


ПЛАН
проведення міжнародних, республіканських, факультетських, науково-практичних конференцій,
семінарів, шкіл передового досвіду, студентських науково-практичних конференцій, фестивалів,
спортивних змагань Білоцерківського національного аграрного університету на 2017 рік