Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»


ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНІ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


 

 

 

 


Міжнародна науково-практична конференція
«П’яті Бердяєвські читання»
31 травня 2017 року


ПЛАН
проведення міжнародних, республіканських, факультетських, науково-практичних конференцій,
семінарів, шкіл передового досвіду, студентських науково-практичних конференцій, фестивалів,
спортивних змагань Білоцерківського національного аграрного університету на 2017 рік