Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари

 

Науково-практична конференція на тему: 
«Актуальні питання запобігання і протидії корупції»

16 жовтня 2019 року


Міжнародна науково-практична конференція

«Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту»

31 жовтня 2019 року


Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих учених

22 листопада 2019 року

 

International multidisciplinary conference for young researches

22 November 2019


"Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва"
міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 85-річчю заснування кафедри технології молока і м’яса
та 95-річчю від дня народження видатного вченого-технолога,
заслуженого діяча науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук,
професора Євгенія Івановича Адміна

20–21 листопада 2019 року


Міжнародна науково-практична конференція

«Сьомі Бердяєвські читання»

7 червня 2019 року

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 
 
 
 

Міжнародна
науково-практична конференція студентів

18 квітня 2019 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ,
ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ


ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ


ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


AD LINGUAS ET CULTURAS PER COGNITIONEM
(ДО МОВ І КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ)


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР


Міжнародна
науково-практична конференція магістрантів

 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
 
 
 
 
 


 
 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


 
 
 
ПРОГРАМИ:
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів і докторантів 
«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
 
18 та 23 травня 2017 року​

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
 
 
 
 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»