Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові конференції та семінари

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

«Правові норми чинного законодавства в напрямку

 збереження культурної спадщини»

20 лютого 2020 року


Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів

21 листопада 2019 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЇ
ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих учених

22 листопада 2019 року

 

International multidisciplinary conference for young researches

22 November 2019


"Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва"
міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 85-річчю заснування кафедри технології молока і м’яса
та 95-річчю від дня народження видатного вченого-технолога,
заслуженого діяча науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук,
професора Євгенія Івановича Адміна

20–21 листопада 2019 року


Міжнародна науково-практична конференція

«Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту»

31 жовтня 2019 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Актуальні проблеми ветеринарної медицини

Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі,
публічного управління в Україні та світі

Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології. Землеустрій та кадастри в сучасних
умовах: проблеми та вирішення

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування: освіта – наука – виробництво

Інноваційні психолого-педагогічні та правові
засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації

Інноваційні психолого-педагогічні та лінгвістичні
засади аграрної науки в умовах міжкультурної комунікації


Науково-практична конференція на тему: 
«Актуальні питання запобігання і протидії корупції»

16 жовтня 2019 року


Міжнародна науково-практична конференція

«Сьомі Бердяєвські читання»

7 червня 2019 року

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 
 
 
 

Міжнародна
науково-практична конференція студентів

18 квітня 2019 року

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ,
ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ


ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ


ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


AD LINGUAS ET CULTURAS PER COGNITIONEM
(ДО МОВ І КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ)


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР


Міжнародна
науково-практична конференція магістрантів

 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
 
 
 
 
 


 
 
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


 
 
 
ПРОГРАМИ:
ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів і докторантів 
«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
 
18 та 23 травня 2017 року​

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
 
 
 
 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:
ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»