Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Рада молодих учених

Оновлено 27.10.19

Рада молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету (далі – РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Білоцерківського національного аграрного університету.

РМВ діє згідно з Законом України про вищу освіту, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів, розпорядженнями Управління освіти і науки Білоцерківської обласної державної адміністрації, Статутом Білоцерківського національного аграрного університету  та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих учених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 • подальша популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості та спортивно-технічного моделювання серед студентства та учнівської молоді в університеті;
 • залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки;
 • якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти, розширення мережі наукових, науково-технічних та спортивно-технічних гуртків в університеті та місті;
 • популяризація та пропаганда кращих робіт, відбір та представлення їх на обласні, Всеукраїнські масові заходи;
 • узагальнення та поширення досвіду діяльності об'єднань з наукової, науково-технічної та спортивно-технічної творчості, які працюють на базі університету та загальноосвітніх навчальних закладів;
 • організація та проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, та ін.;
 • інформаційна діяльність тощо.

Наказ "Про оновлення складу науково-технічної ради університету"


Наказ "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році"

Вимоги по процедурі проведення і оформлення конкурсу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17


Вимоги до оформлення електронної версії студентських наукових робіт,
що подаються для перевірки на плагіат

1. Робота подається в електронному вигляді одним суцільним файлом у такому порядку (відомості про авторів, титулка, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, анотація) у форматі doc, docx, rtf, txt.

2. Розмір файлу не повинен перевищувати 100 000 слів і 70 Мб.

3. Назва файлу на англійській мові згідно шаблону: код факультету_О_Прізвище_Ім'я_Побатькові автора

Приклад назви файлу: 01_O_Petrov_Oleg_Ivanovich

Примітка: цифри на початку ‒ це код факультету (без крапочок!!!!)

01 – агробіотехнологічний;

02 – біологотехнологічний;

03 – ветеринарної медицини;

04 – екологічний;

05 – економічний;

06 – права і лінгвістики.

О ‒ студенська олімпіада.

Petrov_Oleg_Ivanovich – Прізвище, ім’я та по-батькові виконавця наукової роботи.

4. Матеріали відправити на електронну адресу 2serik2@ukr.net до 31.01.2018 (включно).

5. Терміни перевірок до 5 робочих днів!


 

Голова ради молодих вчених – Сімакова Світлана Іванівна, кандидат юрид. наук,
кафедра публічно-правових дисциплін

 

 

 

 

 


Заступник голови ради – Хомовий Сергій Михайлович, кандидат екон. наук,
кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 


Члени ради:


Карпук Леся Михайлівна, д-р с.-г. наук, професор, кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства

 

 

 

 

 

 


Пахомова Анна Олександрівна – кандидат юрид. наук, кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

 

 

 

 


Ткаченко Катерина Віталіївна – асистент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 


Мельник Олеся Григорівна – канд. юрид. наук, кафедра історії, теорії держави і права та державного будівництва

 

 

 

 

 


Утеченко Дар’я Миколаївна – аспірант, кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 


Ященко Сергій Андрійович, кандидат с.-г. наук, кафедра загальної екології та екотрофології

 

 

 

 

 


Підборська Раїса Володимирівна, канд. вет. наук, кафедра паразитології та фармакології

 

 

 

 

 

 


 Недашківська Наталія Володимирівна, канд. с.-г. наук, кафедра технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин