Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Рада молодих учених

Оновлено 27.10.19

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених
Білоцерківського національного аграрного університету

 

Рада молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету (далі – РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Білоцерківського національного аграрного університету.

РМВ діє згідно з Законом України про вищу освіту, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів, розпорядженнями Управління освіти і науки Білоцерківської обласної державної адміністрації, Статутом Білоцерківського національного аграрного університету  та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих учених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 • подальша популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості та спортивно-технічного моделювання серед студентства та учнівської молоді в університеті;
 • залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки;
 • якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти, розширення мережі наукових, науково-технічних та спортивно-технічних гуртків в університеті та місті;
 • популяризація та пропаганда кращих робіт, відбір та представлення їх на обласні, Всеукраїнські масові заходи;
 • узагальнення та поширення досвіду діяльності об'єднань з наукової, науково-технічної та спортивно-технічної творчості, які працюють на базі університету та загальноосвітніх навчальних закладів;
 • організація та проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, та ін.;
 • інформаційна діяльність тощо.

Наказ "Про оновлення складу науково-технічної ради університету"


Відомості про роботу молодих учених університету

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та відсоток від загальної кількості студентів, %

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури, %

2015

2225/22,3

100

60

2016

2186/21,8

102

60

2017

2189/20,0

114

60

2018

2100/20,0

112

60

2019

1275/32,2

75

60

 


Голова ради молодих вчених – Сімакова Світлана Іванівна, кандидат юрид. наук,
кафедра публічно-правових дисциплін

 

 

 

 

 


Заступник голови ради – Хомовий Сергій Михайлович, кандидат екон. наук,
кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 


Члени ради:


Карпук Леся Михайлівна, д-р с.-г. наук, професор, кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства

 

 

 

 

 

 


Пахомова Анна Олександрівна – кандидат юрид. наук, кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

 

 

 

 


Ткаченко Катерина Віталіївна – асистент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 


Мельник Олеся Григорівна – канд. юрид. наук, кафедра історії, теорії держави і права та державного будівництва

 

 

 

 

 


Утеченко Дар’я Миколаївна – аспірант, кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 


Ященко Сергій Андрійович, кандидат с.-г. наук, кафедра загальної екології та екотрофології

 

 

 

 

 


Підборська Раїса Володимирівна, канд. вет. наук, кафедра паразитології та фармакології

 

 

 

 

 

 


 Недашківська Наталія Володимирівна, канд. с.-г. наук, кафедра технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин