Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Д 27.821.03

 

ОГОЛОШЕННЯ

29 вересня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Соловйова Андрія Ігоровича «Формування інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Гудзинський О.Д., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Кропивко М.Ф., д-р екон. наук, професор; Гудзь О.Є., д-р екон. наук, професор; Клочан В.В., д-р екон. наук, професор.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2,3

ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2017 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Джегура Геннадія Васильовича на тему: «Механізм державного регулювання зайнятості населення в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий керівник – Лич В.М., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Кичко І.І., д-р екон. наук, доцент; Гаркавенко Н.О., канд. екон. наук, старший науковий співробітник.

Ознайомитися:
- з авторефератом
- з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

27 квітня 2017 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Парубок Наталії Василівни на тему: «Розвиток інтегрованих структур в цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Нестерчук Ю.О., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Зеліско І.М., д-р екон. наук, професор; Бутко Н.В., канд. екон. наук, старший викладач.
 

Ознайомитися:
- з авторефератом
- з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

04 листопада 2016 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Сокольської Тетяни Вікторівни «Ресурсне забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий консультант – Даниленко А.С., д-р екон. наук, професор, академік НААН. Офіційні опоненти: Лупенко Ю.О., д-р екон. наук, професор, академік НААН; Єрмаков О.Ю., д-р екон. наук, професор; Котикова О.І., д-р екон. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1,2,3


ОГОЛОШЕННЯ

04 листопада 2016 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Яшиної Ірини Михайлівни «Управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство). Науковий керівник – Соловйов І.О., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Зіновчук В.В., д-р екон. наук, професор; Ларіна Ярослава Степанівна, д-р екон. наук, професор.

Ознайомитися:
з авторефератом
з дисертацією
- відгуками 1,2


ОГОЛОШЕННЯ

15 січня 2016 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Шарапи Ольги Миколаївни «Організаційно-економічні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Россоха В.В., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Охріменко І.В., д-р екон. наук, професор; Ніценко В.С., д-р. екон. наук,  доцент.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2,3

ОГОЛОШЕННЯ
15 січня 2016 року о 0900 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Корчинської Олександри Остапівни «Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого туризму» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – Костирко І.Г., д-р екон. наук, професор. Офіційні опоненти: Шульгіна Л.М., д-р екон. наук, професор; Дудзяк О.А., канд. екон. наук, в.о. доцента.
 
Ознайомитися:
- відгуками 1,2

 

Даниленко Анатолій Степанович, голова ради, доктор економічних наук, професор, академік НААН

Варченко Ольга Миронівна, заступник голови ради, доктор економічних наук, професор

Артімонова Ірина Вікторівна, вчений секретар, кандидат економічних наук, доцент

 


НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"