Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Наукові спеціальності

Оновлено 27.10.19

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ РОЗШИРЕНО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №816
"Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні")

АСПІРАНТУРА (7 спеціальностей)

Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 – Економіка

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування
спеціальність 073 – Менеджмент

Галузь знань 10 – Природничі науки
спеціальність 101 – Екологія

Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство
спеціальності 201 – Агрономія
                      204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 21 – Ветеринарні науки
спеціальності 211 – Ветеринарна медицина
                     212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза