Наука та інновації

Білоцерківського НАУ

Д 27.821.01

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 травня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Пилипчук Оксани Станіславівни «Обгрунтування біотехнологічних способів стимуляції відтворювальної здатності» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Шеремета В.І., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Шаран М.М., доктор. с.-г. наук, професор; Троцький П.А., канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник.

 
Ознайомитися:
- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

18 травня 2017 року о 1230 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Федорук Наталії Миколаївни «Вплив різних рівнів протеїну і лізину на продуктивність та обмін речовин у страусів африканських» за 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Бомко В.С., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Повозніков М.Г., доктор. с.-г. наук, професор; Півторак Я.І. доктор. с.-г. наук, професор.

 

Ознайомитися:
- відгуками 1,  2

ОГОЛОШЕННЯ

19 травня 2017 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 (Соборна площа, 8/1, Київська обл., м. Біла Церква, 09117, конференц-зал) відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Скареднов Дмитро Юрійович «Використання продукту поглибленої гідротермічної обробки сої при відгодівлі свиней на м'ясо» за 06.02.02 − годівля тварин і технологія кормів. Науковий керівник – Поліщук А.А., д-р с.-г. наук, професор. Офіційні опоненти: Засуха Ю.В., доктор. с.-г. наук, професор; Чудак Р.А., доктор. с.-г. наук, професор.

 

Ознайомитися:
- відгуками 1, 2

НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"


 


ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 27.821.01


 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

21.12.2015 № 1328

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  НАУКИ

У   Білоцерківському   національному    аграрному    університеті    спеціалізована     вчена  рада   Д 27.821.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на три роки.

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

21.12.2015 № 1328

 

Склад спеціалізованих вчених рад

Голова ради:

1. Розпутній Олександр Іванович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20.

Заступник голови:

2. Мерзлов Сергій Віталійович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20.

Вчений секретар:

3. Малина Василь Вікторович, к.вет.н., доцент, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20.

Члени ради:

4. Бесулін Віктор Іванович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність  06.02.02;

5. Бітюцький Володимир Семенович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;

6. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, декан факультету, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність  06.02.02;

7. Гуцол Анатолій Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;

8. Дяченко Леонід Сидорович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;

9.  Засуха Юрій Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування  України, спеціальність 06.02.02;

10. Каравашенко Володимир Федорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;

11.  Корнієнко Леонід Євгенович, д.вет.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;

12. Мельниченко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., професор, декан факультету, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;

13. Повозніков  Микола Гаврилович,  д.с.-г.н., професор, професор кафедри,  Національний університет біоресурсів і природокористування  України, спеціальність 06.02.02;

14. Постоєнко Володимир Олексійович, д.с.-г.н., професор, заступник директора, Інститут ветеринарної медицини НААН України, 03.00.20;

15. Сахнюк Володимир Володимирович, д.вет.н., професор, проректор, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.20;

16. Соболєв Олександр Іванович, д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;

17.  Цехмістренко  Світлана Іванівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.02;

18.  Шаран Микола Михайлович, д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії,  Інститут біології тварин НААН України, спеціальність 03.00.20;

19. Шеремета Віктор Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри,  Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 03.00.20.